Radiologia

Torbiele okołokorzeniowe – niedoceniany problem w diagnostyce bólu pleców

dr n. med. Magdalena Zagrodzka1
Maciej Lichtarski2

1Medyczne Centra Diagnostyczne VOXEL

2Student 5 roku I Wydziału Lekarskiego, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: dr n. med. Magdalena Zagrodzka, e-mail: m.zagrodzka@gmail.com

Torbiele Tarlova są rzadką anomalią układu nerwowego. Mimo początkowego założenia o ich klinicznej nieistotności zauważono, że mogą być powodem radikulopatii.

Opis przypadku

Pacjentka w wieku 35 lat od kilku miesięcy odczuwa nasilenie dolegliwości bólowych. Ból jest zlokalizowany w części krzyżowej pleców i tak silny, że kobieta nie jest w stanie prowadzić samochodu. Od kilku tygodni siedzenie w miejscu dłużej niż godzinę nasila ból w stopniu, który wymusza zmianę pozycji ciała. Funkcja zwieraczy została zachowana. Pacjentka twierdzi, że nie doznała urazu.

Ulgę przynosi pozycja leżąca na boku przyjmowana na 10-15 minut. W badaniu metodą rezonansu magnetycznego wykluczono przepukliny jądra miażdżystego oraz wypukliny krążków i patologie mogące uciskać struktury worka oponowego i nerwy rdzeniowe. Badanie potwierdziło obecność licznych torbieli okołokorzeniowych na poziomie kości krzyżowej oraz w świetle otworów międzykręgowych na poziomie L4/5 i L5/S1.

Ogólna charakterystyka

Torbiele Tarlova, nazywane również okołokorzeniowymi, są rzadką anomalią układu nerwowego.1 Występują typowo przy przejściu korzenia grzbietowego w zwój rdzeniowy, zazwyczaj tworząc się pomiędzy endoneurium a perineurium korzenia rdzeniowego.2 Są ...

Epidemiologia

Częstość występowania torbieli Tarlova w populacji ogólnej szacuje się na 4,6%. Objawy ucisku korzeni nerwowych występują u ok. 1% osób z torbielami.7 Badania przeprowadzone w Lublinie sugerują ich częstsze występowanie w populacji wschodnioeurope...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Objawy

Mimo że zdecydowana większość torbieli jest nieistotna klinicznie, nie wolno ich bagatelizować, szczególnie u osób z objawami neurologicznymi lub bólowymi odpowiadającymi zajętemu przez [...]

Diagnostyka

Rezonans magnetyczny, uważany za złoty standard obrazowania tkanek miękkich, bardzo dobrze nadaje się do wykrywania torbieli okołokorzeniowych oraz oceny otaczających je [...]

Leczenie

Nie opracowano jednolitych wytycznych postępowania w przypadku torbieli Tarlova. Zasadniczo nie podejmuje się interwencji w przypadku asymptomatycznych zmian. Jeśli jednak występują objawy ucisku [...]

Rokowanie

U większości objawowych pacjentów po operacji znacznie poprawia się stan neurologiczny.16 Szczególnie dobre efekty obserwuje się u pacjentów, u których objawy nasilają się podczas [...]
Do góry