Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował dr hab. n. med. Adam J. Sybilski

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny; Oddział Chorób Dziecięcych i Noworodkowych z Centrum Alergologii i Dermatologii, CSK MSWiA w Warszawie

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Adam J. Sybilski, Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii WUM, e-mail: adam.sybilski@cskmswia.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 43-letnia kobieta zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu złego samopoczucia, niewielkiej pokrzywki, świądu i uczucia dyskomfortu („kluski w gardle”) w jamie ustnej. Z wywiadu wiadomo, że około godziny wcześniej pacjentkę użądliła osa (nigdy wcześniej nie było nasilonej reakcji po użądleniu). W trakcie pobytu na SOR-ze (po około pół godziny) nastąpiło nasilenie duszności i pojawiły się bóle brzucha. Jakie postępowanie będzie najwłaściwsze?

a. Przyjęcie pacjentki do szpitala w celu obserwacji i diagnostyki uczulenia na owady błonkoskrzydłe.

b. Natychmiastowe podanie epinefryny domięśniowo w dawce 0,3 mg i przyjęcie do szpitala na obserwację przez minimum 6 godzin.

c. Natychmiastowe podanie epinefryny dożylnie w dawce 0,3 mg i leku przeciwhistaminowego dożylnie i obserwacja przez 24 godziny.

d. Prezentowane objawy nie są spowodowane reakcją po użądleniu przez owada, dlatego nie wymagają interwencji. Należy diagnozować przyczynę duszności i bólów brzucha w ramach SOR.

e. Podać tlen do oddychania, leki bronchodylatacyjne i przeciwbólowe.

KOMENTARZ

U pacjentki należy rozpoznać reakcję anafilaktyczną. Według kryteriów diagnostycznych reakcja anafilaktyczna jest wysoce prawdopodobna, gdy zostaje spełnione jedno z 3 kryteriów: 1) szybki początek z zajęciem: skóry, dróg oddechowych lub zmniejsze...


2. Do lekarza POZ, pediatry, zgłosiła się matka z 3-letnim chłopcem z objawami obturacyjnego zapalenia oskrzeli (kaszel, katar, temperatura 37,1°C). Stan ogólny chłopca jest dobry, w badaniu z odchyleń stwierdzamy: nieżyt nosa, nad polami płucnymi liczne świsty oraz pojedyncze trzeszczenia. Z wywiadu wiemy, że dziecko od 1,5 roku (od momentu rozpoczęcia chodzenia do żłobka) często choruje na zapalenie dróg oddechowych (7-8 razy w roku, w tym 3-4 razy obturacyjne zapalenie oskrzeli – ze świstami i niewielką dusznością). Matka zauważyła również pokasływanie chłopca w czasie wysiłku. Co należy zrobić?

Do góry