Medycyna po Dyplomie Nr 09 (wrzesień) / 2016

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

09/2016
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Pulmonologia
Gastroenterologia
Reumatologia
Hematologia
Choroby zakażne
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Kierowanie do specjalisty
Profesjonalizm lekarski
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Onkologia
Dermatologia
Radiologia
Kardiologia