Prawo dla lekarza

Czy lekarz musi wydać pacjentowi oryginały dokumentacji medycznej?

dr n. praw. Radosław Tymiński

Radca prawny

www.prawalekarza.pl

Adres do korespondencji: prawa.lekarza@gmail.com

Kilkakrotnie spotkałem się już ze sprawą sądową, którą pacjent założył lekarzowi w związku z odmową wydania oryginałów dokumentacji medycznej. Niestety, sytuacje te powtarzają się, a lekarze, którzy odmówili wydania dokumentów, przeważnie przegrywają w sądach.


Najczęściej wygląda to tak: pacjent otrzymał już kopię dokumentacji medycznej, a oryginału zażądał później. Lekarz odmawia wydania oryginalnej dokumentacji, będąc przekonanym, że chory zrealizował już swoje prawo dostępu do niej.

Przed odniesieniem się do tytułowego problemu należy zwrócić uwagę, że przepisy prawa gwarantują pacjentowi dostęp do dokumentacji medycznej na pięć sposobów. Zgodnie z art. 27 u.p.p.: „Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

1. do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii lub wydruków

3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji

Do góry