Kierowanie do specjalisty

Kiedy skierować chorego do dietetyka?

mgr inż. Małgorzata Sobczyk

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, SGGW, Warszawa

Adres do korespondencji: mgr inż. Małgorzata Sobczyk, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Katedra Dietetyki, SGGW, Warszawa; e-mail: sobczyk.malgorzata@gmail.com

Dobrze zaplanowana dieta może być bardzo skutecznym narzędziem profilaktyki wielu chorób. To na lekarzu pierwszego kontaktu spoczywa obowiązek zasugerowania pacjentowi zmiany stylu życia, w tym zmiany sposobu żywienia. Czasami jednak niezbędna staje się wizyta u dietetyka.

Wprowadzenie

Zacznijmy od słów Hipokratesa „Niech pokarm będzie lekarstwem, a lekarstwo pokarmem”. Każdego roku dowiadujemy się, że leczenie kolejnych chorób można wspomagać odpowiednią dietą. Podstawą terapii jest również odpowiednie odżywienie pacjenta, które wspomaga rekonwalescencję. Na potrzeby niniejszego artykułu skupimy się na chorobach, w których odpowiednia dieta odgrywa kluczową rolę, a jej wpływ na powrót do zdrowia dobrze udokumentowano naukowo.

Nieprawidłowa dieta i wynikająca z niej otyłość to główne czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych, dlatego powrót do prawidłowej masy ciała powinien być zawsze częścią postępowania leczniczego w nadwadze i chorobach towarzyszących.

Odpowiednio zmotywowany przez lekarza pacjent może samodzielnie zmienić sposób odżywiania na zdrowszy oraz zadbać o aktywność fizyczną. Jeżeli jednak odchudzanie na własną rękę przez 3-6 miesięcy nie daje żadnych efektów, warto skorzystać z pomocy dietetyka. Przy obecnej dezinformacji dotyczącej skutecznych sposobów na redukcję masy ciała podczas wizyty u specjalisty pacjent może otrzymać usystematyzowane oraz, co najważniejsze, zindywidualizowane zalecenia stwarzające szansę na najskuteczniejsze odchudzanie. Dietetyk może pomóc w odbudowaniu zapału do kontynuowania terapii, a także wskazać specjalistę, do którego należy się udać, jeżeli istnieje podejrzenie, że przyczyną otyłości nie jest jedynie dodatni bilans energetyczny diety i wydatków organizmu.

Dietoterapia

Dobrze zaplanowana dieta może być bardzo skutecznym narzędziem profilaktyki wielu chorób. To właśnie na lekarzu pierwszego kontaktu spoczywa obowiązek zasugerowania pacjentowi zmiany stylu życia, w tym zmiany sposobu żywienia, ze względu na nadwagę lub niepokojące wyniki badań. Odpowiednia interwencja żywieniowa jest niezwykle skuteczna w przywracaniu prawidłowych stężeń komponentów lipidogramu, glukozy, poszczególnych wskaźników morfologii krwi, uwrażliwienia komórek na działanie insuliny czy wyrównaniu ciśnienia tętniczego.1

Choroby układu pokarmowego

Choroby układu pokarmowego, poczynając od ostrej przewlekłej biegunki, na wrzodziejącym zapaleniu jelita kończąc, wymagają konkretnych modyfikacji żywienia. W przypadku stosunkowo krótkotrwałych stanów (np. kilkudniowej biegunki) pacjentowi wystar...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podsumowanie

Terapia żywieniowa istotnie wspomaga leczenie wielu chorób. Nieodpowiednia dieta może znacznie pogarszać stan pacjenta, utrudniać farmakoterapię, a nawet skutkować kolejnymi zabiegami operacyjnymi. [...]

Do góry