Opinia eksperta

Kluczowe zmiany w leczeniu dyslipidemii 2017 – cz. 1

prof. dr hab. n. med. Krzysztof J. Filipiak

I Katedra i Klinika Kardiologii I Wydziału Lekarskiego WUM

W 2016 roku, na kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC, European Society of Cardiology) w Rzymie, zostały ogłoszone nowe wytyczne dotyczące postępowania w dyslipidemii. Dla lekarza praktyka najważniejszą zmianą są zawarte w nich nowe wytyczne w zakresie docelowych stężeń LDL-cholesterolu (LDL-C). Przypomnijmy, że chociaż wartości docelowe znane nam z poprzednich wytycznych (dla bardzo wysokiego ryzyka, wysokiego ryzyka oraz średniego i niskiego ryzyka sercowo-naczyniowego odpowiednio: < 70 mg/dl, <100 mg/dl oraz <115 mg/dl) nie uległy zmianie, w odniesieniu do pacjentów bardzo wysokiego lub wysokiego ryzyka dodano nowe stwierdzenie: należy obniżyć LDL-C o co najmniej 50% wartości wyjściowej, jeżeli pacjent nie był dotąd leczony hipolipemizująco, a jego wstępnie oznaczony LDL-C mieści się w zakresie 70-135 mg/dl lub 100-200 mg/dl, odpowiednio dla pacjentów bardzo wysokiego lub wysokiego ryzyka sercowo-naczyniowego.

Do góry