Program edukacyjny: diabetologia

prof. dr hab. med. Liliana Majkowska, Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych PAM, Szczecin

Udział hiperaldosteronizmu w patogenezie nadciśnienia tętniczego jest znany od dawna, natomiast wpływ aldosteronu na rozwój powikłań sercowo-naczyniowych, zespołu metabolicznego czy cukrzycy typu 2 to zagadnienie stosunkowo nowe i mało znane. Artykuł stanowi znakomity, zwięzły przegląd wiedzy na ten temat. Na szczególną uwagę zasługuje kwestia niekorzystnego, niezależnego od nadciśnienia tętniczego wpływu aldosteronu na insulinowrażliwość tkanek i gospodarkę węglowodanową, a także jego udziału w dysfunkcji śródbłonka i rozwoju miażdżycy. Wiedza na temat tego zjawiska ma niezwykle istotny aspekt praktyczny, ponieważ pierwotny hiperaldosteronizm może występować u 14% chorych z cukrzycą i nadciśnieniem tętniczym opornym na leczenie, a istnieją skuteczne sposoby leczenia farmakologicznego.

Small moczulski opt

dr hab. med. Dariusz Moczulski

Zapraszam do lektury artykułu rola aldosteronu w rozwoju chorób układu krążenia u chorych na cukrzycę i nadciśnienie tętnicze

Horyzonty medycyny

dr hab. med. Dariusz Moczulski, Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii UM, Łódź

Coraz częściej występującej otyłości towarzyszy wzrost zachorowań na niealkoholową chorobę stłuszczeniową wątroby, której poważnym, dotyczącym tylko części chorych następstwem jest niealkoholowe zapalenie wątroby ze stłuszczeniem. Chorobom tym towarzyszy wzrost insulinooporności oraz wystąpienie cech zespołu metabolicznego. W przeszłości niealkoholową chorobę stłuszczeniową wątroby rozpoznawano rzadziej, obecnie spodziewany jest ciągły wzrost częstości jej występowania, jednak wielu lekarzy nadal mało wie na jej temat. W praktyce klinicznej rozpoznaniom tym powinno się poświęcać coraz więcej uwagi. Pojawiają się pierwsze doniesienia o skutecznym leczeniu tych chorób lekami zmniejszającymi insulinooporność, takimi jak metformina i tiazolidinediony. Należy jednak pamiętać, że najskuteczniejszymi metodami zapobiegania tym chorobom jest przeciwdziałanie otyłości i zmiana stylu życia polegająca na zwiększeniu aktywności fizycznej. Te same metody najskuteczniej zapobiegają cukrzycy typu 2.

Zapraszam do lektury artykułu niealkoholowe stłuszczenie wątroby

Do góry