d) Nawroty lub rozsiane zmiany skórne są wskazaniem do wykluczenia chłoniaków złośliwych i innych chorób nowotworowych


4. Wśród powikłań mogących rozwinąć się po przechorowaniu półpaśca wymienia się:

a) Owrzodzenie rogówki, uszkodzenie gałki ocznej

b) Częściową utratę słuchu

c) Bóle, przeczulicę, pieczenie i kłucie w obrębie zmienionej skóry

d) Porażenie nerwów czaszkowych


5. W leczeniu neuralgii po półpaścu lekiem z wyboru jest:

a) Diklofenak 1 x 100 mg/24h

b) Karbamazepina 2-3 x 200 mg/24h

c) Paracetamol 4 x 500 mg/24h

d) Miejscowo preparaty lidokiny lub kapsaicyny


6. Półpasiec u osób starszych:

a) Może przebiegać bez współistnienia choroby ogólnoustrojowej

b) Zawsze świadczy o rozwoju choroby nowotworowej

c) Częściej jest powikłany przewlekłą neuralgią

d) Rzadziej ma postać uogólnioną


7. Wskaż prawdziwe stwierdzenia dotyczące przyłuszczycy plackowatej:

a) Czynnikiem etiologicznym są wirusy brodawczaka ludzkiego

b) Zmiany skórne to ogniska rumieniowo-złuszczające, dość dobrze odgraniczone, wielkości dłoni lub większe

c) Najczęstszym umiejscowieniem rumieni jest tułów i dosiebne części kończyn

Do góry