d) Chorują głównie dzieci


8. Do grupy przyłuszczyc należą:

a) Przyłuszczyca plackowata drobnoogniskowa lub palczasta

b) Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa

c) Przyłuszczyca plackowata wielkoogniskowa poikilodermiczna

d) Przyłuszczyca plackowata z mucynozą mieszkową


9. W leczeniu przyłuszczycy plackowatej można stosować:

a) Miejscowo preparaty kortykosteroidowe o średniej sile działania

b) PUVA-terapię

c) Metotreksat domięśniowo

d) Cyklofosfamid doustnie 200 mg/24h


10. Pierwszymi objawami przejścia przyłuszczycy plackowatej w chłoniaka T-komórkowego skóry są:

a) Zanik skóry

b) Świąd

c) Naciek w obrębie zmian

d) Powstanie owrzodzeń

Do góry