Podsumowanie

W miarę starzenia się populacji i wzrastającego rozpowszechnienia chorób układu krążenia będzie rosnąć liczba osób starszych z zespołem słabości i chorobami sercowo-naczyniowymi. W stosowaniu schematów postępowania opartych na dowodach problem stanowi to, że coraz trudniej powiązać wiek kalendarzowy z biologicznym. Dlatego w populacji obarczonej chorobami sercowo-naczyniowymi tak wielką rolę odgrywa rozpoznanie zagrożeń związanych z wiekiem i docenienie ich wpływu na ogólne ryzyko. W tej grupie demograficznej bezpieczny, skuteczny, sprawiedliwy i zorientowany na pacjenta model opieki zdrowotnej może działać wyłącznie dzięki realizacji ważnych celów medycznych w ramach wielowymiarowej opieki zdrowotnej nad osobami w podeszłym wieku.

Do góry