Pierwszy dyżur

Jak rozpocząć leczenie farmakologiczne nadciśnienia tętniczego?

prof. dr hab. n. med. Dariusz Moczulski

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr. hab. n. med. Dariusz Moczulski, Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, e-mail: dariusz.moczulski@umed.lodz.pl

Wprowadzenie

Nadciśnienie tętnicze (NT) rozpoznajemy, gdy wartość skurczowego ciśnienia tętniczego w dwóch pomiarach (każdy wykonany innego dnia) wynosi dwukrotnie ≥140 mmHg lub analogicznie dwa razy zbadane ciśnienie rozkurczowe osiąga wartość ≥90 mmHg. Do zdiagnozowania nadciśnienia tętniczego nie musi być podwyższone ciśnienie skurczowe i rozkurczowe. Wystarczy, że podwyższona jest jedna z tych wartości. Po rozpoznaniu NT powinno się rozpocząć jego leczenie farmakologiczne.

Od jakich leków rozpocząć terapię nadciśnienia tętniczego?

Leczenie nadciśnienia tętniczego rozpoczynamy od jednego leku z czterech podstawowych grup:

  • diuretyków tiazydowych lub tiazydopodobnych (np. hydrochlorotiazyd, indapamid)
  • antagonistów kanału wapniowego z grupy pochodnych dihydropirydyny (np. amlodypina, lacydypina)
  • inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (np. ramipryl, peryndopryl) albo leków z grupy antagonistów receptora dla angiotensyny (np. losartan, walsartan, telmisartan). Leki z grupy antagonistów receptora dla angiotensyny należy stosować u osób, u których po rozpoczęciu leczenia inhibitorem ACE pojawił się suchy kaszel. Nie powinno się jednak łączyć sartanów z inhibitorem ACE.

Wybór jednej z czterech grup jest dowolny. Nie udowodniono przewagi żadnej z nich nad pozostałymi trzema.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Jak wybrać lek optymalny dla danego pacjenta?

Nie ma jednego idealnego schematu leczenia nadciśnienia tętniczego. Pierwszy lek należy dobrać indywidualnie dla każdego pacjenta, tak aby zminimalizować działania niepożądane [...]

Jakie powinno być ciśnienie tętnicze u pacjenta leczonego prawidłowo?

Celem leczenia powinno być skurczowe ciśnienie tętnicze <140 mmHg i rozkurczowe <90 mmHg. U osób starszych i źle tolerujących leczenie NT możemy przyjąć łagodniejsze [...]

Kiedy stosować leki hipotensyjne z innych grup?

β-adrenolityki (np. bisoprolol, metoprolol, karwedylol) należą do leków drugiego rzutu w leczeniu nadciśnienia tętniczego. Można je włączyć dopiero po wyczerpaniu możliwości terapii [...]
Do góry