Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotował prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek

Zakład i Katedry Patofizjologii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jerzy Chudek, Zakład i Katedra Patofizjologii, Wydział Lekarski, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Medyków 18, 40-752 Katowice; e-mail: chj@poczta.fm

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 28-letnia kobieta w 26 tygodniu ciąży zgłosiła się na SOR z powodu stanu podgorączkowego (37,2ºC). Skarżyła się na ból w podbrzuszu, naglące mikcje i nietrzymanie moczu podczas podnoszenia 3-letniego dziecka. Objawy utrzymywały się od 2 dni. Badanie wykazało: objaw Goldflama obustronnie ujemny, tkliwość w podbrzuszu, ciśnienie tętnicze 105/75 mmHg. W badaniu ogólnym moczu stwierdzono liczne bakterie i leukocyturię >500 CFU/μl. Stężenie CRP w surowicy wynosiło 30 mg/l. Podczas wywiadu pacjentka zgłosiła uczulenie na penicyliny. Optymalne postępowanie obejmuje:

a. Zastosowanie chemioterapeutyku doustnie (furazydyny 4 × 100 mg) przez 3-5 dni po pobraniu posiewu; chora nie wymaga hospitalizacji

b. Zastosowanie antybiotyku doustnie (cefaleksyna 2 × 250 mg) przez 3-5 dni; nie ma konieczności pobrania posiewu przed antybiotykoterapią; chora nie wymaga hospitalizacji

c. Zastosowanie doustnie chemioterapeutyku z grupy chinolonów (cyprofloksacyna 2 × 250 mg) przez 3-5 dni; nie ma konieczności pobrania posiewu przed zastosowaniem antybiotyku; chora nie wymaga hospitalizacji

d. Zastosowanie antybiotyku dożylnie (cefuroksym 2 × 750 mg) przez 7-14 dni; hospitalizacja na oddziale patologii ciąży po pobraniu posiewu moczu

e. Pobranie posiewu moczu i zastosowanie celowanej antybiotykoterapii po uzyskaniu posiewu moczu w warunkach ambulatoryjnych

Komentarz

Obraz kliniczny wskazuje na objawowe zapalenie pęcherza moczowego. Nie wymaga to hospitalizacji nawet podczas ciąży, jednak ze względu na ten stan przed rozpoczęciem terapii empirycznej należy wykonać posiew. Ponieważ chora zgłosiła się na SOR, badanie takie trzeba przeprowadzić i poinformować chorą, że wynik będzie dostępny do 3 dni.

Z uwagi na objawowość i ryzyko zajęcia przez zakażenie górnych dróg moczowych zwlekanie z rozpoczęciem terapii do momentu uzyskania wyników posiewu jest niedopuszczalne (takie postępowanie stosujemy jedynie w bakteriomoczu bezobjawowym).

Do góry