Egzamin z medycyny

Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Pytania przygotowała dr hab. n. med. Izabela Domitrz

    

Klinika Neurologii II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Izabela Domitrz, Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa; e-mail: izabela.domitrz@wum.edu.pl

Ten dział jest wzorowany na pytaniach z trzeciego etapu egzaminu USMLE® (United States Medical Licensing Examination®). USMLE® jest trójstopniowym egzaminem, którego pierwsze dwa etapy zdawane są podczas studiów, natomiast ostatni, trzeci etap – zwykle podczas rezydentury. W Stanach Zjednoczonych pozytywny wynik tego egzaminu jest warunkiem uzyskania licencji na wykonywanie zawodu lekarza. Taka metoda sprawdzania wiedzy i umiejętności jest najbardziej wartościowa w edukacji medycznej. Stosuje ją również American Board of Internal Medicine® – instytucja przeprowadzająca w Stanach Zjednoczonych egzamin specjalizacyjny z chorób wewnętrznych. Do takiej formy zadawania pytań dąży się także podczas przygotowania egzaminów specjalizacyjnych w Polsce.

1. 40-letni mężczyzna, dotychczas zdrowy, o masywnej budowie ciała, pracujący na stanowisku kierowniczym, zgłosił się na SOR z powodu trwającego ok. 60 min bardzo silnego bólu w okolicy prawej gałki ocznej i czoła po prawej stronie, z łzawieniem i objawem Hornera po tej samej stronie. Podobne bóle miewał przed rokiem – trwały one kilka tygodni i całkowicie ustąpiły. Najprawdopodobniejszym rozpoznaniem u tego chorego jest:

a. Przewlekła napadowa hemikrania

b. Neuralgia nerwu trójdzielnego

c. Klasterowy ból głowy

d. Napięciowy ból głowy

e. Sezonowe zapalenie spojówek


2. Nad ranem do izby przyjęć zgłosił się 40-letni mężczyzna, który od tygodnia nie może spać, gdyż codziennie ok. godz. 4.00 wybudza go ze snu bardzo silny ból głowy zlokalizowany w okolicy prawego oka i prawej skroni. Pacjent w tym czasie nie może leżeć, tylko musi wstać i chodzić przez ok. 45 min. Chory odczuwa tak silny ból, że (jak podaje) płacze, ale tylko „jednym okiem”, które jest w tym czasie zaczerwienione, a powieka obrzęknięta. W pierwszej kolejności należy podać mu:

a. Leki hipotensyjne

b. Proste leki przeciwbólowe, np. paracetamol

c. Narkotyczne leki przeciwbólowe, np. morfinę

d. Inhalacje 100-procentowym tlenem przez kilka minut

e. Ketoprofen dożylnie


3. Powyżej opisany chory będzie w dalszej kolejności wymagał:

a. Bezwzględnej hospitalizacji

b. Całodobowego pomiaru ciśnienia tętniczego

c. Leczenia profilaktycznego, np. werapamilem

d. Skierowania na konsultację psychiatryczną

e. Skierowania na konsultację laryngologiczną

Komentarz

Powyższe przypadki dotyczą takiego samego rozpoznania. Opisywany ból spełnia kryteria klasterowego bólu głowy zarówno pod względem czasu trwania pojedynczego epizodu i poprzedniego klastera (czyli zgrupowania napadów w ciągu kilku tygodni), jak i ...

Do góry