Spis treści

02/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Alergologia
Geriatria
Farmakoterapia
Standardy w leczeniu
Przypadek kliniczny
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Profesjonalizm lekarski
Pierwszy dyżur
Dermatologia
Radiologia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta