Medycyna po Dyplomie Nr 02 (luty) / 2018

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

02/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Nowości w praktyce
Kardiologia
Alergologia
Geriatria
Farmakoterapia
Standardy w leczeniu
Przypadek kliniczny
Bezwzględne wskazania do hospitalizacji
Profesjonalizm lekarski
Pierwszy dyżur
Dermatologia
Radiologia
Egzamin z medycyny
Dla pacjenta