Farmakoterapia

Cykl „Farmakoterapia” koordynowany przez prof. dr. hab. n. med. Marka Droździka, Kierownika Katedry Farmakologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie

Jaskra zamkniętego kąta wywołana lekami stosowanymi w praktyce lekarza

lek. Marta Kirkiewicz

             

Katedra i Klinika Okulistyki, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin

Adres do korespondencji: lek. Marta Kirkiewicz, Katedra i Klinika Okulistyki PUM, ul. Powstańców Wielkopolskich 72, 71-899 Szczecin.

Ostry atak jaskry jest stanem nagłym grożącym utratą widzenia, dlatego ważne jest szybkie ustalenie rozpoznania i rozpoczęcia leczenia. Ostry atak jaskry w niektórych przypadkach może być wywołany przez działanie leków stosowanych ogólnie.

Wprowadzenie

Jaskrę ze względu na budowę kąta przesączania można podzielić na jaskrę otwartego i zamkniętego kąta. Kąt przesączania, w którym znajduje się beleczkowanie, zlokalizowany jest między rogówką a tęczówką. Beleczkowanie to najważniejsza droga odpływu cieczy wodnistej z oka (ryc. 1).

Jaskra zamkniętego kąta (JZK) dotyczy osób powyżej 40-50 r.ż., w populacji europejskiej ryzyko zachorowania w tej grupie wiekowej wynosi 0,4%. Choroba w 3/4 przypadków dotyczy kobiet. Przy dodatnim wywiadzie JZK u krewnego pierwszego stopnia ryzyko zachorowania wynosi 25%. Anatomia gałki ocznej jest również ważnym czynnikiem. Pacjent z wysoką nadwzrocznością (małą gałką oczną) ma wyższe ryzyko JZK.1-3 W tabeli 1 przedstawiono czynniki ryzyka JZK.

Ostry atak jaskry

U osób z zamykającym się kątem przesączania dochodzi do kontaktu tęczówki z beleczkowaniem, utrudnienia odpływu cieczy wodnistej z oka i w przypadku całkowitego zamknięcia kąta (360o) – zwyżki ciśnienia wewnątrzgałkowego (ryc. 1). Pacjent zgłasza ...

Ostry atak jaskry może wystąpić w niektórych sytuacjach, takich jak: nadmierne emocje, stres (pobudzenie układu współczulnego); wieczorem przy oglądaniu telewizji (rozszerzenie źrenicy). Może być także wywołany poprzez działanie niektórych leków, ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wpływ leków na kąt przesączania

Wiele leków stosowanych ogólnie może wywołać ostry atak jaskry.

Podsumowanie

Ostry atak jaskry jest stanem nagłym grożącym utratą widzenia, jeżeli nie zostanie podjęte leczenie. Jest to stan w wielu przypadkach odwracalny, dlatego [...]
Do góry