Dermatologia

Zmiany skórne w okolicy pach

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

             

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii UM w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Trzydziestoletni mężczyzna zgłosił się do Kliniki Dermatologii i Wenerologii z powodu stopniowo nasilających się zmian skórnych zlokalizowanych symetrycznie w obrębie obu pach oraz okolicy narządów płciowych. Pierwsze wykwity pojawiły się u niego przed 8 laty i miały charakter zapalnych guzków i guzów wywołujących znaczne dolegliwości bólowe. Pacjenta leczono antybiotykami (tetracykliną, klindamycyną, ryfampicyną) oraz pochodnymi witaminy A (retinoidy). Początkowo leki te powodowały poprawę stanu klinicznego i wchłanianie zapalnych zmian guzowatych. W miarę upływu czasu nacieki zapalne nasilały się, głęboko usadowione guzy miały skłonność do rozmiękania, tworzenia jam wypełnionych ropą oraz przetok, co przyczyniło się do rozwoju pozaciąganych blizn (ryc. 1).


W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić inne jednostki chorobowe, które często występują w fałdach pachowych:

1. ropnie mnogie pach
2. czyraka
3. łupież rumieniowy (erythrasma)
4. chorobę Haileya-Haileya.

Ropnie mnogie pach

Ropnie mnogie pach (hidradenitis suppurativa) to przewlekła, nawracająca choroba zapalna aparatu włosowego i gruczołów apokrynowych. Obraz kliniczny tworzą głębokie guzy zapalne ze skłonnością do rozmiękania, tworzenia przetok i bliznowacenia, umi...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Czyrak

Czyrak to ropne zapalenie okołomieszkowe z wytworzeniem czopa martwiczego. Ropień powstały w otoczeniu mieszka włosowego powodowany jest przez Staphylococcus aureus, czyli gronkowca złocistego. [...]

Łupież rumieniowy

Łupież rumieniowy (erythrasma) to łagodna, powierzchowna infekcja skóry o przewlekłym przebiegu. Stan zapalny skóry spowodowany jest obecnością bakterii Corynebacterium minutissimum. Mimo że [...]

Choroba Haileya-Haileya

Choroba Haileya-Haileya, w polskim piśmiennictwie określana również jako rodzinna łagodna przewlekła pęcherzyca, jest rzadką genodermatozą dziedziczoną autosomalnie dominująco i charakteryzującą się upośledzoną adhezją [...]

Do góry