Dermatologia

Zmiany nadżerkowe zlokalizowane na skórze pleców

lek. Małgorzata Bernacka
prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej zgłosiła się 72-letnia pacjentka z rozległymi nadżerkami na skórze pleców, które pojawiły się w ciągu dwóch tygodni poprzedzających wizytę. Nadżerki występowały również na skórze owłosionej głowy i na błonach śluzowych jamy ustnej w okolicy podjęzykowej i podniebienia twardego (ryc. 1, 2). Nadżerki w jamie ustnej były bardzo bolesne i utrudniały spożywanie pokarmów stałych. Pacjentka nie gorączkowała i nie przyjmowała w trakcie ostatnich dwóch miesięcy żadnych nowych leków.


W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę następujące jednostki chorobowe:

1. Pęcherzycę zwykłą (pemphigus vulgaris)

2. Pęcherzycę liściastą (pemphigus foliaceus)

3. Zespół Lyella (toksyczną nekrolizę naskórka)

4. Zespół Stevensa-Johnsona.

Pęcherzyca zwykła

Pęcherzyca zwykła jest autoimmunizacyjną chorobą pęcherzową, w której dochodzi do wytwarzania autoprzeciwciał reagujących z własnymi antygenami naskórka i błony śluzowej, m.in. w obrębie jamy ustnej, jamy nosowej, przełyku i narządów płciowych. Pę...

Pęcherzyca liściasta

Pęcherzyca liściasta jest autoimmunizacyjną chorobą pęcherzową, w której dochodzi do wytwarzania autoprzeciwciał. W przeciwieństwie do pęcherzycy zwykłej reagują one wyłącznie z antygenami powierzchownych komórek warstwy kolczystej naskórka. Odmiennie niż w pęcherzycy zwykłej błona śluzowa pozostaje niezmieniona. W obrazie klinicznym stwierdza się nadżerki w miejscu spełzania naskórka oraz występowanie uwarstwionych strupów zlokalizowanych na podłożu rumieniowym (ryc. 3). Ze względu na powierzchowną lokalizację i wiotkość pęcherzy niekiedy widoczne są jedynie sączące nadżerki lub uwarstwione strupy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Zespół Lyella

Zespół Lyella, czyli toksyczna nekroliza naskórka, najczęściej (ale nie wyłącznie) rozwija się w wyniku niepożądanej reakcji na lek (sulfonamidy, niesteroidowe leki przeciwzapalne, [...]

Zespół Stevensa-Johnsona

Zespół Stevensa-Johnsona (SJS – Stevens-Johnson syndrome), podobnie jak toksyczna nekroliza naskórka, należy do ostrych stanów w dermatologii i najczęściej jest spowodowany opóźnionym typem [...]

Do góry