Medycyna po Dyplomie Nr 10 (październik) / 2018

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

10/2018
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Urologia
Dermatologia
Pulmonologia
Reumatologia
Przypadek kliniczny
Artykuł promocyjny
Pierwszy dyżur
Endokrynologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Kardiologia
Fizjoterapia
Radiologia
Artykuł promocyjny
Profesjonalizm lekarski