Radiologia

Krwioplucie

dr n. med. Wojciech Szubert

prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Ludomir Stefańczyk, Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź; e-mail: stefanczyk_l@wp.pl

Opis przypadku

Dziewiętnastoletni mężczyzna z rozpoznaniem mukowiscydozy został przyjęty na oddział pulmonologii z powodu masywnego krwioplucia. Krwawienie wystąpiło bez objawów infekcji, bez nasilenia duszności i bólu w klatce piersiowej kilka godzin przed hospitalizacją. Epizod nie był związany z wysiłkiem czy kaszlem (choć kilka dni wcześniej chory zwiększył intensywność ćwiczeń fizycznych). Według relacji pacjenta w trakcie odpoczynku w pozycji leżącej pojawiło się u niego odczucie spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła, a następnie kaszel z odkrztuszeniem krwistej wydzieliny. Jak twierdzi pacjent, w krótkim czasie wykrztusił około 250 ml tej wydzieliny. Przy przyjęciu ogólny stan pacjenta określono jako dobry. Mężczyzna nadal odkrztuszał śladowe ilości krwistej wydzieliny. Nad polami płucnymi stwierdzono pojedyncze furczenia, wyraźniejsze po stronie prawej. W badaniach dodatkowych: leukocytoza (WBC 13,3 G/l) bez niedokrwistości i niewydolności oddechowej (RBC 5,01 T/l, HGB 15,5 g/dl). Parametry zapalne w normie. W bronchoskopii w oskrzelu górnopłatowym prawym krwista wydzielina, jednak nie uwidoczniono bezpośrednio miejsca krwawienia. Wieczorem w dniu przyjęcia u pacjenta w spoczynku ponownie wystąpiło masywne krwioplucie (około 250 ml krwi), które ustąpiło po intensyfikacji leczenia zachowawczego.

1. Jaka jest najbardziej prawdopodobna przyczyna krwioplucia u chorego?

a. Nowotwór płuc

b. Rozstrzenie oskrzeli

c. Zapalenie płuc

Krwioplucie z definicji oznacza odkrztuszanie plwociny zawierającej krew, przy czym odkrztuszanie, tak jak w przedstawionym przypadku, powyżej 200 ml w ciągu 24 godzin lub 600 ml krwi w ciągu 48 godzin definiuje się jako krwiopluc...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

2. Jakie leczenie można zaproponować w przedstawionej sytuacji klinicznej?

a. Jedynie leczenie zachowawcze (preparaty krwiopochodne, antybiotykoterapia empiryczna)

Do góry