Dermatologia

Zmiany rumieniowe zlokalizowane na tułowiu

lek. Małgorzata Bernacka

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

Opis przypadku

Kobieta w wieku 67 lat została przyjęta do kliniki dermatologii z powodu wykwitów rumieniowych rozsianych na skórze pleców, klatki piersiowej, brzucha, kończyn górnych i dolnych. Na podniebieniu miękkim stwierdzono występowanie pojedynczej nadżerki. Z wywiadu zebranego od pacjentki wynikało, że z powodu zaburzeń depresyjnych kobieta od 6 tygodni przyjmowała karbamazepinę i lorazepam. Wykwity skórne pojawiły się po miesiącu od rozpoczęcia terapii wymienionymi lekami.


W rozpoznaniu różnicowym należy wziąć pod uwagę następujące jednostki chorobowe:

  • Osutki polekowe
  • Podostrą skórną postać tocznia rumieniowatego
  • Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry
  • Łupież różowy Giberta.

Osutki polekowe

Osutki polekowe wywołane stosowaniem leków ogólnie lub miejscowo charakteryzują się występowaniem wykwitów skórnych o różnorodnej morfologii i rozmaitym umiejscowieniu (ryc. 1). Często u jednego pacjenta mogą równocześnie występować wykwity plamiste, grudkowe lub bąble pokrzywkowe. W etiopatogenezie osutek polekowych istotną rolę mogą odgrywać wszystkie cztery typy reakcji alergicznych opisane przez Gella i Coombsa. Najczęściej jednak jest to typ I, klinicznie objawiający się występowaniem bąbli, lub typ IV, który fenotypowo ma postać zmian plamistych lub plamisto-grudkowych.

Teoretycznie każdy lek może być odpowiedzialny za pojawienie się osutki polekowej i nie sposób na podstawie charakteru wykwitów stwierdzić, który preparat spowodował określone zmiany. Dane epidemiologiczne wskazują, że osutki polekowe najczęściej ...

W postępowaniu terapeutycznym ważne jest ustalenie, który lek z największym prawdopodobieństwem mógł być odpowiedzialny za wywołanie zmian skórnych, i zaprzestanie jego przyjmowania. W leczeniu stosuje się glikokortykosteroidy podawane zarówno ogó...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego

Podostra skórna postać tocznia rumieniowatego (SCLE – subacute cutaneous lupus erythematosus) charakteryzuje się występowaniem wykwitów rumieniowych, często o układzie obrączkowatym, i/lub wykwitów [...]

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry rozwija się po ekspozycji na alergen, na który dana osoba uczuliła się uprzednio. Jest to przykład reakcji [...]

Łupież różowy Giberta

Łupież różowy Giberta charakteryzuje się występowaniem wykwitów rumieniowych i rumieniowo-złuszczających, kształtu zazwyczaj owalnego, zlokalizowanych na skórze tułowia i dosiebnych części kończyn (ryc. 4). [...]

Do góry