Przypadek kliniczny

Ostra rozstrzeń żołądka spowodowana atakiem bulimii u pacjentki z jadłowstrętem psychicznym

dr n. med. Sławomir Tubek1

mgr Aleksandra Cymbała1

lek. Alina Warmuzińska2

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska3

1Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
2Dział Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego w Opolu
3Katedra Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 Adres do korespondencji: dr n. med. Sławomir Tubek, Szpitalny Oddział Ratunkowy Szpitala Wojewódzkiego, ul. Katowicka 64, 45-064 Opole

  • Rozstrzeń żołądka w przebiegu psychogennych zaburzeń odżywiania stanowi podłoże do rozwijania się stanów ostrych stanowiących zagrożenie życia: zaburzeń ukrwienia ściany żołądka do jego martwicy włącznie, perforacji żołądka, zespołu przedziału brzusznego, a także zaburzeń rytmu serca
  • Im szybsze opróżnienie rozdętego żołądka, tym mniejsze ryzyko powikłań. Przy braku efektywnego odruchu wymiotnego konieczne jest czynne częściowe opróżnienie żołądka. Podstawowym działaniem leczniczym jest próba dekompresji żołądka przez sondę dożołądkową. Jeśli metody zachowawcze są nieskuteczne, postępowaniem z wyboru jest leczenie chirurgiczne

22-letnia kobieta sama zgłosiła się na szpitalny oddział ratunkowy (SOR) z powodu bólu brzucha, nudności, bez wymiotów. Dolegliwości wystąpiły – jak określała – po błędzie dietetycznym polegającym na spożyciu w krótkim czasie dużej ilości pokarmów różnego rodzaju. Początkowo w wywiadzie nie podawała żadnych problemów zdrowotnych. W badaniu przedmiotowym przy przyjęciu: asteniczna budowa ciała, wygląd anorektyczki, zmiany zapalne skóry wokół ust jak przy niedoborach pokarmowych (kobieta pytana o jadłowstręt psychiczny – przeczy), pacjentka krążeniowo i oddechowo wydolna, brzuch napięty, uwypuklony ponad poziom klatki piersiowej, tkliwy palpacyjnie w całym zakresie. Bez objawów otrzewnowych. Perystaltyka obecna, żywa, słyszalne przelewania. W RTG przeglądowym jamy brzusznej: bez cech niedrożności przewodu pokarmowego, nagromadzenie gazów jelitowych. Z uwagi na niejasny obraz kliniczny i ciągłe dolegliwości bólowe całego brzucha, nudności, nieefektywny odruch wymiotny zdecydowano o wykonaniu tomografii komputerowej (TK) jamy brzusznej i miednicy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Ostra rozstrzeń żołądka wywołana spożyciem nadmiernej ilości pokarmu jest stanem zagrożenia życia. Przedłużająca się może prowadzić do rozległego niedokrwienia ściany żołądka, [...]

Do góry