Farmakoterapia

Zastosowanie mometazonu w zapaleniu zatok przynosowych i nieżycie nosa

dr hab. n. med. prof. nadzw. UM Hanna Zielińska-Bliźniewska1

prof. zw. dr hab. n. med. Jurek Olszewski2

1Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
2Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Jurek Olszewski, Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii II Katedry Otolaryngologii UM, ul. Żeromskiego 113, 90-549 Łódź, e-mail: jurek.olszewski@umed.lodz.pl, tel. 42 639 35 80, faks 42 639 35 80

  • Ostre zapalenie zatok przynosowych dzieli się na: ostre wirusowe, ostre powirusowe i ostre bakteryjne
  • Pierwsza faza leczenia ostrego zapalenia zatok przynosowych i nosa bez antybiotyków ani glikokortykosteroidów; zalecane leki objawowe, przeciwbólowie i przeciwzapalne oraz płukanie jam nosa i krople o działaniu obkurczającym
  • Mometazon – syntetyczny glikokortykosteroid o właściwościach przeciwzapalnych – stosowany z antybiotykiem skuteczniej ogranicza objawy ostrego zapalenia zatok przynosowych niż lek przeciwbakteryjny w monoterapii

Zapalenie zatok przynosowych i nosa (rhinosinusitis) definiowane jest jako występowanie procesu zapalnego w obrębie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Zasady rozpoznawania i wytyczne dotyczące postępowania w tych chorobach opracowywane są systematycznie przez grupy światowych ekspertów i publikowane w postaci konsensusów, np. European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps (EPOS) i Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)1,2.

Zapalenie zatok przynosowych i nosa

Ze względu na okres trwania zapalenie zatok przynosowych i nosa dzielimy na ostre i przewlekłe.

Ostre zapalenie zatok przynosowych (ARS – acute rhinosinusitis) jest definiowane jako nagłe wystąpienie ≥2 objawów, z których jednym powinna być niedrożność nosa lub wydzielina z nosa (katar przedni/tylny); u dorosłych dodatkowo stwierdza się ból lub uczucie rozpierania twarzy czy też zaburzenia węchu, a u dzieci – kaszel. Czas trwania choroby wynosi <12 tygodni.

Ze względu na etiologię ostre zapalenie zatok przynosowych można podzielić na:

  • ostre wirusowe zapalenie zatok przynosowych (przeziębienie), w którym objawy utrzymują się <10 dni
  • ostre powirusowe zapalenie zatok przynosowych definiowane jako narastanie objawów po 5 dniach lub utrzymywanie się objawów po 10 dniach z całkowitym czasem trwania <12 tygodni
  • ostre bakteryjne zapalenie zatok przynosowych, które charakteryzuje się występowaniem co najmniej 3 objawów: przebarwionego kataru (z jednostronną przewagą) i ropnej wydzieliny w jamach nosa, silnego bólu miejscowego (z jednostronną przewagą), gorączki (>38ºC), przyspieszonego OB/podwyższonego stężenia białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein), nawrotu dolegliwości (tzn. pogorszenie po wstępnej łagodnej fazie choroby)1.

Ostre bakteryjne zapalenie najczęściej wywołane jest przez Streptococcus pneumoniae, Hemophilus infuenzae, Moraxella catarrhalis Staphylococcus aureus. Grzybicze zapalenie zatok może występować u osób z upośledzoną odpornością (po przeszczepach, z chorobami szpiku kostnego, z AIDS) lub chorujących na cukrzycę.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Alergiczny nieżyt nosa

Drugą najczęstszą formą nieżytu nosa i zatok przynosowych jest alergiczny nieżyt nosa. Jest to reakcja zapalna błony śluzowej nosa i zatok zachodząca po [...]

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych i nosa

Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych i nosa to proces chorobowy charakteryzujący się występowaniem dwóch lub więcej objawów, przy czym jednym z nich musi być [...]

Działania niepożądane miejscowo stosowanych glikokortykosteroidów

Stosując glikokortykosteroidy donosowe, często obawiamy się wystąpienia krwawienia czy znacznego podrażnienia błony śluzowej nosa. Zaleca się wziernikowanie nosa (rynoskopię przednią) w celu [...]

Podsumowanie

Mometazon w aerozolu do nosa to nowoczesny, syntetyczny, miejscowo aktywny glikokortykosteroid, który jest obecnie najskuteczniejszym lekiem w terapii alergicznych nieżytów nosa, przewlekłych zapaleń [...]
Do góry