Ostry dyżur

Napad migreny – postępowanie

lek. Piotr Chądzyński

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: lek. Piotr Chądzyński, Klinika Neurologii, II Wydział Lekarski, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, tel./faks: 22 569 02 39, e-mail: piotr.chdzyski@gmail.com

  • W przypadku umiarkowanych do ciężkich napadów migreny rekomenduje się stosowanie tryptanów ze względu na lepszą skuteczność i mniejsze działanie wymiotne w porównaniu z alkaloidami sporyszu
  • Ze względu na często występujące nudności i wymioty w trakcie napadu migreny terapia może być wspomagana lekami przeciwwymiotnymi, np. metoklopramidem, chloropromazyną i prochloroperazyną
  • Obiecującą opcją terapeutyczną leczenia napadów migreny jest zewnętrzna stymulacja nerwu trójdzielnego

Migrena jest powszechnym problemem społecznym. Według danych z The Institute for Health Metrics and Evaluation bóle głowy, a w tej kategorii migrena, znajdują się w grupie trzech najczęstszych przyczyn niesprawności pacjentów w Polsce i na świecie1,2. Szacuje się, że w Polsce z powodu migreny cierpi około 15 000 osób na 100 000 mieszkańców, co przekłada się na 5,7 mln Polaków3. Dlatego tak ważna dla lekarza praktyka jest umiejętność szybkiego rozpoznania oraz skutecznego przerwania napadu migreny.

Klasyfikacja migreny

Aby skutecznie leczyć napad migreny, trzeba znać symptomatologię bólu migrenowego. W przypadku pierwszego napadu bólu głowy u pacjenta najpierw zawsze należy wykluczyć wtórne bóle głowy, a następnie rozważyć rozpoznanie pierwotnego bólu głowy. W tabeli 1 zestawiono kryteria diagnostyczne migreny bez aury i z aurą zgodne z najnowszą, trzecią wersją The International Classification of Headache Disorders (ICHD-3)4.

Na szczególną uwagę zasługują migrena z aurą z pnia mózgu (wcześniej nazywana migreną podstawną) oraz migrena połowiczo-poraźna ze względu na odmienne postępowanie farmakologiczne4-7. Obydwa rodzaje oprócz cech charakterystycznych dla migreny z aurą wymagają spełnienia dodatkowych kryteriów przedstawionych w tabeli 24. Trzeba pamiętać, że bóle głowy, które nie spełniają jednego z kryteriów migreny oraz nie można ich zaklasyfikować inaczej, należy traktować jako migrenę prawdopodobną, w której postępowanie terapeutyczne w przerywaniu napadu nie odbiega od leczenia typowych napadów bólu migrenowego4.

Postępowanie farmakologiczne

Postępowanie farmakologiczne lekarz powinien zacząć od zdefiniowania typu migreny oraz nasilenia bólu jako łagodny, umiarkowany lub ciężki8.

Łagodne do umiarkowanych napady migreny

W łagodnych do umiarkowanych napadach eksperci zalecają stosowanie leków z pierwszego stopnia drabiny analgetycznej, takich jak paracetamol czy niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) w postaci doustnej lub ze względu na możliwość wystąpienia nud...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Postępowanie niefarmakologiczne

Leczenie farmakologiczne, choć stosunkowo skuteczne, niesie ze sobą wiele wspomnianych wcześniej działań niepożądanych, a także interakcji lekowych, w związku z czym trwają poszukiwania metod [...]

Podsumowanie

Mimo wielu dostępnych na rynku leków i nieustannie prowadzonych badań skuteczne leczenie napadu migreny nadal pozostaje skomplikowanym problemem klinicznym. Wydaje się, że [...]
Do góry