Dermatologia

Zmiany skórne zlokalizowane w obrębie grzbietów rąk

lek. Kamila Tokarska

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • W terapii zapalenia skórno-mięśniowego stosuje się glikokortykosteroidy systemowo, a w razie ich nieskuteczności leki immunosupresyjne (głównie metotreksat)
  • U pacjentów chorujących na RZS ryzyko wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych jest istotnie podwyższone z uwagi na przewlekły i nawrotowy stan zapalny
  • W ziarniniaku obrączkowatym w leczeniu pierwszego rzutu stosuje się glikokortykosteroidy miejscowo oraz krioterapię

Opis przypadku

Do kliniki dermatologii z powodu utrzymujących się od 4 miesięcy zmian skórnych zlokalizowanych w obrębie skóry rąk, twarzy, tułowia oraz bocznej powierzchni ud zgłosił się 61-letni mężczyzna. Wykwity miały charakter rozsiany. Na tułowiu i kończynach górnych dominowały owalne ogniska rumieniowe o średnicy do 10 cm. Na grzbietach dłoni stwierdzono nacieczone zmiany rumieniowo-grudkowe, szczególnie nasilone nad stawami śródręczno-paliczkowymi i międzypaliczkowymi (ryc. 1). Na skórze twarzy i dekoltu zlewny rumień (ryc. 2). W obrębie bocznych powierzchni ud obserwowano zmiany rumieniowe z towarzyszącym złuszczaniem. Ponadto chory zgłaszał osłabienie siły mięśniowej w zakresie obręczy barkowej i biodrowej oraz znaczną męczliwość podczas wysiłku fizycznego.

 


W wywiadzie hemikolektomia prawostronna (wycięcie części jelita i zespolenie wolnych końców) z powodu raka jelita grubego przeprowadzona rok przed pojawieniem się pierwszych wykwitów. Pacjent pozostaje pod ścisłą kontrolą onkologiczną. W chwili przyjęcia bez cech wznowy, stężenie antygenu CA 19-9 w granicach normy. W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono podwyższoną aktywność kinazy kreatynowej (2584 j./l), aminotransferazy asparaginianowej (75 j./l), aminotransferazy alaninowej (182 j./l) oraz podwyższone markery stanu zapalnego (CRP 35 mg/dl; OB 30 mm/h).

Zmiany skórne na grzbietach rąk mogą występować w przebiegu poniższych chorób:

  • zapalenia skórno-mięśniowego
  • reumatoidalnego zapalenia stawów
  • ziarniniaka obrączkowatego
  • łuszczycy krostkowej dłoni i stóp.

Zapalenie skórno-mięśniowe

Zapalenie skórno-mięśniowe (DM – dermatomyositis) jest układową chorobą autoimmunologiczną przebiegającą z zajęciem mięśni, skóry i narządów wewnętrznych. Patognomonicznymi objawami skórnymi są plamy koloru fiołkowego zlokalizowane nad drobnymi st...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Reumatoidalne zapalenie stawów

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS; polyarthritis reumatoidea) jest przewlekłą chorobą o charakterze zapalnym i niejasnej, złożonej etiologii. Choroba objawia się symetrycznym zapaleniem stawów (dotyczącym [...]

Ziarniniak obrączkowaty

Ziarniniak obrączkowaty (granuloma annulare) jest łagodną, przewlekłą chorobą skóry o zapalnym charakterze i nie w pełni poznanej etiologii. Dane z literatury wskazują na przypadki współistnienia [...]

Łuszczyca krostkowa dłoni i stóp

Łuszczyca krostkowa dłoni i stóp (psoriasis palmoplantaris) jest rzadką odmianą łuszczycy i objawia się tworzeniem krost wypełnionych jałową treścią ropną. Zmiany krostkowe lokalizują [...]

Do góry