Dermatologia

Choroby skóry przebiegające ze świądem

lek. Hanna Kowalska

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji: prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka, Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • Najczęściej rozpoznawane choroby skóry przebiegające ze świądem to: atopowe zapalenie skóry, pokrzywka, świerzbiączka guzkowa i pemfigoid pęcherzowy
  • Pokrzywkę ostrą zazwyczaj wywołuje czynnik trudny do zidentyfikowania, a objawy ustępują do 24 godzin
  • Do rozpoznania pemfigoidu pęcherzowego konieczne jest przeprowadzenie badania immunopatologicznego, które potwierdza występowanie złogów IgG i/lub C3 zlokalizowanych na granicy skórno-naskórkowej

Opis przypadku

Pacjentka, lat 83, zgłosiła się do kliniki dermatologii z powodu rozsianych zmian skórnych o charakterze rumieniowo-obrzękowym. W ich obrębie stwierdzono liczne pęcherze o dobrze napiętej pokrywie. W wyniku drapania pokrywy pęcherzy ulegały zerwaniu, stąd też w obrazie klinicznym występowały zmiany nadżerkowe, w części pokryte strupem (ryc. 1, 2). Wykwity zlokalizowane były na tułowiu i kończynach, a największe ich nasilenie obserwowano w obrębie pośladków i wzgórka łonowego. Uwagę zwracał przewlekle utrzymujący się, uporczywy świąd skóry, który w skali Visual Analogue Scale (VAS) pacjentka oceniała na 6 punktów. Zmiany pojawiały się stopniowo, od 2 miesięcy przed hospitalizacją. Ze względu na obraz morfologiczny wykwitów, w tym obecność pęcherzy, wykonano diagnostykę immunologiczną i histopatologiczną. Bezpośrednie badanie immunopatologiczne wycinka skóry (DIF – direct immunofluorescence test) wykazało obecność złogów immunoglobulin klasy IgG oraz składowej C3 dopełniacza zlokalizowanych wzdłuż błony podstawnej. W badaniu histopatologicznym stwierdzono pęcherz podnaskórkowy bez akantolizy, a w świetle pęcherza oraz w skórze właściwej wokół naczyń krwionośnych liczne granulocyty kwasochłonne. W surowicy pacjentki wykazano przeciwciała BP180 o mianie 1/40. W podstawowych badaniach laboratoryjnych nie stwierdzono istotnych odchyleń od stanu prawidłowego.

Świąd skóry należy do często zgłaszanych objawów. Może nie tylko towarzyszyć określonym chorobom skóry, lecz także dotyczyć skóry niezmienionej i współistnieć z niektórymi chorobami ogólnoustrojowymi. W tych przypadkach obserwowane niekiedy zmiany skórne mają charakter wtórny i są wynikiem mechanicznego uszkodzenia skóry podczas drapania. Do najczęściej diagnozowanych chorób skóry przebiegających ze świądem należą:

  • atopowe zapalenie skóry
  • pokrzywka
  • świerzbiączka guzkowa
  • pemfigoid pęcherzowy.

Atopowe zapalenie skóry

Atopowe zapalenie skóry (AZS), nazywane również wypryskiem dziecięcym lub skazą wysiękową, należy do częstych chorób zapalnych skóry. Charakteryzuje się przewlekłym i nawrotowym przebiegiem oraz nasilonym świądem. Pierwsze objawy obserwowane są w ...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Pokrzywka

Pokrzywka jest relatywnie częstą dermatozą i szacuje się, że co najmniej jednokrotny w życiu epizod choroby występuje u około 20% osób w populacji. Wykwitem podstawowym [...]

Świerzbiączka guzkowa

Świerzbiączka guzkowa jest chorobą przewlekłą, charakteryzującą się występowaniem uogólnionego, długotrwałego i uporczywego świądu (VAS 8-9). Mimo że dotyczy obu płci, częściej rozpoznawana [...]

Pemfigoid pęcherzowy

Pemfigoid pęcherzowy jest chorobą należącą do grupy dermatoz pęcherzowych rozwijających się na podłożu zaburzeń autoimmunizacyjnych. Zwykle dotyczy osób starszych, po 60 [...]

Komentarz

Wizualna skala analogowa (VAS) to prosta metoda służąca do ewaluacji nasilenia dolegliwości subiektywnych, w tym przypadku świądu skóry, ale również pomocna jest [...]

Do góry