Psychologia

Kiedy skorzystać z pomocy psychologa na oddziale chorób wewnętrznych?

prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki

II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Łukasz Święcicki
II Klinika Psychiatryczna, Instytut Psychiatrii i Neurologii
al. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa; e-mail: swiecick@ipin.edu.pl

  • Wskazanie celów i zakresu współpracy lekarzy z psychologami
  • Rola psychologa w procesie diagnostycznym i terapeutycznym pacjenta
  • Korzyści płynące z pracy z psychologiem dla samego lekarza  

Jestem lekarzem psychiatrą z wieloletnią praktyką. Ktoś mógłby uznać, że w związku z tym nie jestem osobą właściwą do tego, aby pisać, kiedy korzystać z pomocy psychologa. Psycholodzy bywają dość często przeciwstawiani psychiatrom, nie bez znaczenia jest tu dość powszechne przekonanie, że kontakt z psychiatrą stygmatyzuje i umieszcza każdego pacjenta automatycznie w gronie chorych psychicznie, natomiast kontakt z psychologiem jest nieszkodliwy i ukazuje kontaktującego się jako człowieka z bogatszą osobowością, który po prostu musi z kimś porozmawiać. W tych założeniach jest bardzo wiele błędów, część z nich postaram się zresztą sprostować w tym artykule, a o innych napiszę pewnie osobną pracę, ponieważ na to zasługują.

Wracając do rzeczy – dlaczego jednak jestem właściwą osobą do pisania o psychologach? Po pierwsze, cała moja praca zawodowa to praca z tymi specjalistami. W ciągu 32 lat nie było ani jednego dnia (zasadniczo myślę o dniach roboczych), w którym nie miałbym kontaktu z co najmniej jednym psychologiem. Oczywiście kryterium częstości spotkań nie jest wystarczającym argumentem, jest to jednak punkt wyjścia.

Po drugie, moje kontakty z psychologami są intensywne i owocne. To znaczy, że razem omawiamy strategię postępowania w odniesieniu do naszych pacjentów, razem ją wdrażamy i razem oceniamy, czy przyniosła spodziewane efekty. W klinice, której jestem kierownikiem, psycholodzy wypowiadają się również na temat możliwości i celowości stosowania elektrowstrząsów u konkretnego pacjenta, a ich głos w tej sprawie waży tyle samo co głos lekarzy. Pracujemy razem, decydujemy razem, odpowiadamy razem.

Po trzecie, i ten punkt uważam za równie niezwykle ważny, według mnie psychiatra jest właściwym łącznikiem między psychologami a innymi lekarzami. Z pewnością to psycholodzy wiedzą najwięcej o psychologach, ale nie jestem pewien, czy wiedzą wystarczająco dużo o lekarzach, aby mieć dobre wyczucie, jak im tę wiedzę o sobie przekazać. Predestynowany do tej roli jest właśnie psychiatra – w zasadzie lekarz, choć nie przez wszystkich kolegów traktowany poważnie; w zasadzie coś w rodzaju psychologa, ale przecież niewystarczająco wykształcony w tym kierunku (w opinii psychologów), czyli taka postać z pogranicza. Z pokorą przyjmuję tę rolę i postaram się odpowiedzieć na pytanie postawione w tytule.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Co to znaczy „kiedy?”

W kontekście tego artykułu pytanie „kiedy?” oznacza oczywiście głównie „w jakiej sytuacji?”, a nie „w jakim czasie?”. Czas jednak nie jest tu całkowicie nieistotny. Piszę [...]

Czego oczekiwać, a czego nie oczekiwać?

Jeśli o to poprosimy, psycholog może pacjenta zbadać. Badanie psychologiczne polega na zebraniu dokładnego wywiadu, co może oznaczać co najmniej godzinę rozmowy [...]

Czym jest psychoterapia i czym nie jest?

Druga grupa zadań stawianych przed psychologami to terapia. Trzeba od razu jasno powiedzieć, że w warunkach oddziału internistycznego „prawdziwa” psychoterapia nie jest [...]

Do jakich pacjentów wzywać psychologa?

Wspomniałem już, jakie zadania może na oddziale internistycznym lub dowolnym innym wykonywać psycholog. Wydaje się, że w tym miejscu artykuł powinien zmierzać [...]

Znaczenie psychologa dla zespołu leczącego

Aktywna obecność psychologa ma znaczenie nie tylko dla pacjentów, lecz także dla członków zespołu zajmującego się chorymi. Można bez żadnej przesady [...]

Podsumowanie

Jako lekarz z wieloletnią praktyką kliniczną jestem głęboko przekonany, że psycholog powinien wchodzić w skład każdego zespołu leczącego, nie tylko na oddziale chorób [...]

Do góry