Temat numeru

Nawracające niepowikłane ZUM u kobiet. Wytyczne AUA/CUA/SUFU

prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik

Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji: prof. dr hab. n. med. Magdalena Durlik, Klinika Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Nowogrodzka 59, 02-014 Warszawa

  • Omówienie amerykańsko-kanadyjskich wytycznych AUA/CUA/SUFU z 2019 r. dotyczących nawracających niepowikłanych zakażeń układu moczowego
  • Wskazanie różnic w stosunku do polskich rekomendacji
  • Zasady dopochwowej terapii estrogenowej  

W 2019 r. amerykańskie i kanadyjskie towarzystwa urologiczne – American Urological Association (AUA), Canadian Urological Association (CUA), Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction (SUFU) – opublikowały wytyczne postępowania w nawracających niepowikłanych zakażeniach układu moczowego (ZUM) u kobiet1. Wytyczne są bardzo rozbudowane i dotyczą tylko jednej postaci zakażeń układu moczowego. W bardzo wielu krajach istnieją wytyczne z zakresu diagnostyki i leczenia zakażeń układu moczowego publikowane przez towarzystwa narodowe. Nie ma uniwersalnych, globalnych wytycznych, dlatego omawiane w niniejszej pracy amerykańsko-kanadyjskie nie są w pełni zgodne z europejskimi lub polskimi. W Polsce w 2015 r. opublikowano „Rekomendacje diagnostyki, terapii i profilaktyki zakażeń układu moczowego u dorosłych”2.

Wydane w 2019 r. wyniki ankiety przeprowadzonej w 15 krajach europejskich3 wykazały w 15 narodowych wytycznych z lat 2004-17 istotne różnice w wyborze antybiotyku, dawkowaniu i długości leczenia. Aż 13 antybiotyków rekomendowano jako leczenie pierwszego wyboru w terapii zapalenia pęcherza moczowego.

Pogłębienie wiedzy na temat patofizjologii zakażeń układu moczowego, a przede wszystkim narastająca oporność bakterii na fluorochinolony i cefalosporyny skłoniły autorów do opracowania wytycznych na podstawie przeglądu literatury (Ovid MEDLINE, Cochrane Central Register of Controlled Trials oraz Embase). Definicje przyjęte w wytycznych przedstawia tabela 1. Są one zgodne ze stosowanymi w Polsce definicjami ZUM.

U około 60% kobiet w ciągu całego życia wystąpi objawowe, ostre, bakteryjne zapalenie pęcherza moczowego. U 20-40% kobiet, które przeszły wcześniej zapalenie pęcherza moczowego, może dojść do kolejnego epizodu, przy czym u 25-50% tych osób wystąpi wiele epizodów nawracających.

Według polskich rekomendacji2 rozpoznanie zakażenia układu moczowego opiera się na stwierdzeniu typowych objawów klinicznych potwierdzonych wynikami badań laboratoryjnych (analitycznych i mikrobiologicznych). Rozpoznanie ZUM wyłącznie na podstawie...

Omówienie wytycznych postępowania AUA/CUA/SUFU

1. Lekarz powinien zebrać pełen wywiad chorobowy od pacjentki i zlecić badanie ginekologiczne u kobiet z nawracającym ZUM (nZUM) (praktyka kliniczna)

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie wytycznych postępowania AUA/CUA/SUFU

W wytycznych podkreśla się konieczność mikrobiologicznego potwierdzenia stanu patologicznego. Nawracające ZUM definiuje się jako co najmniej 2 potwierdzone posiewem niepowikłane, ostre epizody [...]
Do góry