Medycyna po Dyplomie Nr 03 (marzec) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

03/2020
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Gastroenterologia
Pulmonologia
Nefrologia
Chirurgia naczyniowa
Ortopedia i rehabilitacja
Choroby internistyczne u kobiet w ciąży
Farmakoterapia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Dermatologia
Psychiatria