Codziennie zdajesz egzamin z medycyny

Migreny

dr hab. n. med. Izabela Domitrz

Klinika Neurologii Wydziału Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Adres do korespondencji: dr hab. n. med. Izabela Domitrz, Klinika Neurologii, Wydział Medyczny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Cegłowska 80, 01-809 Warszawa, e-mail: izabela.domitrz@wum.edu.pl

1. 35-letnia kobieta pracująca na kierowniczym stanowisku zgłosiła się do ambulatorium z powodu występujących od kilku lat co tydzień, rozpoczynających się po obudzeniu w sobotę i trwających przez cały weekend bardzo silnych połowiczych bólów głowy z wymiotami. Po uzupełnieniu wywiadu okazało się, że wszystkie napady bólu głowy są połączone z nudnościami, a niektóre z wymiotami, ale zawsze poprzedzonymi mdłościami. Większość występuje także z nadwrażliwością na światło, hałas, zapachy i jest nasilana aktywnością fizyczną. Pacjentka pozostaje wtedy w łóżku i nie uczestniczy w życiu społecznym oraz przyjmuje wielokrotnie w ciągu tych dwóch dni leki przeciwbólowe oraz przeciwwymiotne.

Najprawdopodobniejszym rozpoznaniem jest:

a. Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnicy skroniowej

b. Migrena bez aury

c. Migrena z aurą

d. Migrena przewlekła

e. Choroba wrzodowa żołądka

Komentarz

Migrena należy do samoistnych bólów głowy, ale napad migreny to także inne objawy, takie jak: mdłości, wymioty, nadwrażliwość na światło i hałas. Powoduje ona znaczną niesprawność chorego z zaburzonym funkcjonowaniem zawodowym, społecznym i osobistym. Migrenę możemy podzielić w zależności od liczby dni z bólem głowy i napadami na:

  • epizodyczną – do 14 dni w miesiącu
  • przewlekłą – od 15 dni (z 8 dniami migrenowymi).


U pacjentki, której przypadek przedstawiono powyżej, od wielu lat dni migrenowych w miesiącu jest 8 (2 dni w tygodniu). Wiek i płeć wskazują na pacjenta migrenowego oraz spełnione są kryteria rozpoznania migreny bez aury. Dodatkowo czynnikiem wyzwalającym napady migreny jest odpoczynek po stresie oraz zbyt długi sen w dni wolne od pracy – tzw. migrena weekendowa, która najprawdopodobniej występuje u przedstawianej chorej.

Prawidłowe rozpoznanie migreny jest uwarunkowane wiedzą dotyczącą kryteriów rozpoznania migreny opracowanych przez komitet klasyfikacyjny International Headache Society (IHS) i zawartych w najnowszej International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (ICHD-3). Kryteria rozpoznania migreny bez aury obejmują poniższe:

A. Co najmniej 5 napadów bólu głowy spełniających kryteria B-D

B. Napady bólu głowy trwające 4-72 godziny (nieleczone lub leczone nieskutecznie)

C. Ból głowy wykazuje co najmniej 2 z 4 następujących cech:

1. jest umiejscowiony po jednej stronie

2. ma pulsujący charakter

3. ma umiarkowane lub ciężkie natężenie

4. nasila się w czasie zwykłej aktywności fizycznej (np. chodzenia lub wchodzenia po schodach) albo zmusza do jej unikania

Do góry