Nefrologia

Torbiele nerek – kiedy wymagają dalszej diagnostyki?

prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór1,2

dr n. med. Grzegorz Wasilewski3

1Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

2Oddział Kliniczny Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

3Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Tomasz Stompór

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Chorób Wewnętrznych,

Wydział Lekarski, Collegium Medicum,

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn

e-mail: stompin@mp.pl

tel. 89 538 63 73, faks 89 538 65 50

  • Omówienie klasyfikacji torbieli według Bosniaka z uwzględnieniem zachodzących w niej zmian oraz wskazaniem jej wad i zalet
  • Przedstawienie roli badań obrazowych (USG, TK, MR) w procesie diagnostycznym oraz dalszym postępowaniu terapeutycznym
  • Wskazanie charakterystycznych objawów wywoływanych przez torbiele nerek i metod postępowania w przypadku zmian, w których nie podejrzewa się występowania nowotworu

Tytuł niniejszego artykułu sformułowany przez redakcję „Medycyny po Dyplomie” w formie pytającej wydaje się bardzo uzasadniony. Oto bowiem obecność torbieli nerek (pojedynczej, wielu torbieli) stanowi jedną z najważniejszych przyczyn zgłaszania się pacjentów do nefrologa (a w polskim systemie opieki zdrowotnej – kierowania do nefrologa przez lekarzy specjalistów medycyny rodzinnej). Jest to w istocie problem diagnostyczny i terapeutyczny leżący jednoznacznie po stronie urologa, ale ze względu na powszechne występowanie wydaje się, że lekarze specjalności zachowawczych (lekarze rodzinni, interniści, nefrolodzy) powinni mieć wiedzę na temat postępowania przy rozpoznaniu torbieli nerek (także po to, aby unikać zbędnego kierowania do urologa). Torbiel nerki jest nieprawidłowością stwierdzaną niezwykle często, co wynika z dostępności badania USG, wykonywanego nie zawsze z precyzyjnie sformułowanych wskazań. W większości przypadków jest to bowiem nieprawidłowość strukturalna stwierdzana w obrębie nerek przy okazji badania obrazowego (zdecydowanie najczęściej USG) zlecanego u osoby (celowo nie używamy tu pojęcia „chorego”), u której nie podejrzewa się jej obecności, po­nieważ zmiany te w większości przypadków nie powodują objawów.

Definicja torbieli jest bardzo prosta: jest to guz nerki, w którym komponenta lita zajmuje mniej niż 25% obszaru (czyli co najmniej 75% stanowi płyn)1. W niniejszym artykule nie odnosimy się do rozpoznawania i różnicowania genetycznie uwarunkowanych chorób nerek skutkujących powstawaniem licznych torbieli (wiedza o patogenezie, diagnostyce i leczeniu wielotorbielowatości nerek stanowi pokaźny, odrębny dział nefrologii) oraz zmian torbielowatych niewywodzących się z miąższu nerkowego (tętniaki, uchyłki, poszerzenia układu kielichowo-miedniczkowego, mleko wapienne powstające z węglanu wapnia rozpuszczonego w płynnej zawartości torbieli [w USG stwierdza się warstwę przemieszczającego się, hiperechogenicznego osadu mogącego dawać cienie akustyczne i imitować zwapnienia; objaw występujący we wszystkich rodzajach torbieli]).

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia i patofizjologia torbieli nerek

Torbiele wykrywa się w 17-41% przypadków obrazowania nerek wykonywanych z innych wskazań (są to zatem torbiele wykrywane przypadkowo). Częstość ta różni się w zależności [...]

Klasyfikacja torbieli w badaniach obrazowych i zasady postępowania oparte na obrazowaniu

Z uwagi na częstość występowania i wysoki stopień niespecyficzności zmian przyjmujących „fenotyp” guza torbielowatego (od zbiornika wypełnionego wodnistym płynem po raka nerki) niezbędne [...]

Wybrane rodzaje guzów torbielowatych w nerkach

Niezwykle interesująca jest obserwacja kliniczna wskazująca na znacznie lepsze rokowanie guzów nowotworowych, w których obecne są struktury torbielowate, w porównaniu z podobnymi co do [...]

Biopsja jako narzędzie diagnostyczne torbielowatych guzów nerek

Biopsja zmian torbielowatych nie jest uznawana za standard w diagnostyce ze względu na wysoki wskaźnik rozpoznań fałszywie ujemnych. Przewaga komponenty płynowej w badanej [...]

Objawy torbieli nerek i postępowanie terapeutyczne w torbielach niepodejrzanych o nowotwór

W przeważającej części torbiele nerek są bezobjawowe. Zaledwie 1-2% torbieli prostych może powodować objawy (zazwyczaj przy przekroczeniu średnicy 6-8 cm); ogółem guzy [...]

Podsumowanie dla lekarza praktyka

Wyłącznie proste torbiele nerek (typ I według Bosniaka) nie wymagają dalszej diagnostyki i obserwacji. Tylko ten typ torbieli może być jednoznacznie i w sposób wiarygodny [...]

Do góry