Nefrologia

Kłębuszkowe zapalenie nerek – rola internisty

prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec

I Klinika Nefrologii i Transplantologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Michał Myśliwiec

e-mail: mysmich@poczta.onet.pl

  • Patogeneza i najczęstsze objawy kłębuszkowego zapalenia nerek (zespoły nefrytyczny i nefrotyczny, białkomocz, krwinkomocz, krwiomocz)
  • Metody diagnostyki (określenie eGFR za pomocą wzorów CKD-EPI, MDRD, stężenie kreatyniny, badania immunologiczne, biopsja)
  • Wskazanie roli lekarza internisty w procesie diagnostycznym i terapeutycznym

Kłębuszkowe zapalenie nerek (KZN) to choroba nerek, która zaczyna się od uszkodzenia kłębuszków, a następnie może obejmować inne struktury tego narządu. Choroba może być pierwotna (zaczyna się w kłębuszkach) bądź wtórna, np. w przebiegu chorób układowych, takich jak toczeń rumieniowaty układowy lub układowe zapalenie naczyń (vasculitis). Zmiany histopatologiczne w nerkach mogą być ogniskowe (dotyczą tylko niektórych kłębuszków) lub rozlane (obejmują większość kłębuszków), a ich nasilenie różne; mogą obejmować część kłębuszka (zmiany segmentowe) lub jego całość (zmiany globalne). Zmiany mogą dotyczyć rozplemu komórek (zmiany proliferacyjne) lub nieodwracalnego stwardnienia kłębuszków. Na gwałtowny przebieg i złe rokowanie wskazują zewnątrzwłośniczkowe zmiany, obejmujące pękanie błony podstawnej kłębuszka i wtórny rozplem komórek torebki Bowmana, z tworzeniem półksiężyców uciskających kłębuszek z zewnątrz (podostre i gwałtownie postępujące KZN). Źle rokują zmiany martwicze w kłębuszku oraz towarzyszące chorobie włóknienie tkanki śródmiąższowej nerki. Z wymienionych powodów KZN może mieć gwałtowny przebieg i prowadzić do całkowitego zniszczenia miąższu nerek w ciągu kilku tygodni (gwałtownie postępujące KZN) albo powodować niewielki białkomocz lub/i krwinkomocz bez wpływu na funkcję wydalniczą nerek przez całe lata1.

Nie wszystkie choroby kłębuszków mają etiologię zapalną, więc w przypadku niezapalnych (lub niepewności) używa się określenia „glomerulopatia” lub „nefropatia”2. Jest ono szersze niż „kłębuszkowe zapalenie nerek” i obejmuje np. nefropatię cukrzycową, amyloidozę, choroby genetyczne, wynikający z nieprawidłowej struktury kolagenu błony podstawnej zespół Alporta (z głuchotą i zmianami ocznymi) i inne, często niedokładnie określone uszkodzenie kłębuszków nerkowych. Kłębuszkowe zapalenie nerek może się nakładać na istniejącą glomerulopatię, np. u pacjenta z nefropatią cukrzycową. Najczęstsze są przewlekłe glomerulopatie pierwotne (nefropatia IgA, nefropatia błoniasta, choroba ze zmianami minimalnymi oraz ogniskowe i segmentowe stwardnienie kłębuszków) lub wtórne (nefropatia cukrzycowa i amyloidoza). Rzadsze, ale niebezpieczne i wymagające natychmiastowej diagnostyki (m.in. biopsji) są gwałtownie postępujące KZN i vasculitis. Przebiegają one z szybką redukcją współczynnika przesączania kłębuszkowego (GFR – glomerular filtration rate), prowadząc do zwłóknienia nerki w ciągu kilku tygodni. Poinfekcyjne (np. popaciorkowcowe ostre zapalenie nerek) mają ostry przebieg, ale zwykle kończą się samowyleczeniem.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Najczęstsze nefropatie3,4

Najczęstszym KZN jest nefropatia IgA wywołana kompleksami zmienionej IgA z przeciwciałem. Występuje głównie u młodych mężczyzn, a jej przebieg może być różnorodny – od [...]

Patogeneza KZN

Patogeneza KZN jest bardzo różnorodna i często dotyczy mechanizmów immunologicznych. W podostrym KZN obejmuje 3 mechanizmy immunologiczne wywołane:

Objawy KZN

Objawami KZN są: ogólne osłabienie, tępe symetryczne bóle w okolicy lędźwiowej, obrzęki wokół oczu i w okolicy kostek, nadciśnienie tętnicze oraz zmiany w moczu (białkomocz [...]

Inne badania

U pacjenta z KZN zawsze należy oznaczyć stężenie kreatyniny we krwi i wyliczyć szacunkowy wskaźnik filtracji kłębuszkowej (eGFR – estimated glomerular filtration rate) ze [...]

Różnicowanie KZN

Kłębuszkowe zapalenie nerek należy różnicować z uogólnionym zapaleniem drobnych naczyń (vasculitis), śródmiąższowym zapaleniem nerek i mikroangiopatią zakrzepową (zespół hemolityczno-mocznicowy, zakrzepowa plamica małopłytkowa, zespół [...]

Leczenie KZN

Leczenie KZN3,4,9 jest głównie objawowe oraz nefroprotekcyjne. Najważniejsza jest kontrola nadciśnienia tętniczego, zaprzestanie palenia tytoniu, ograniczenie białka, płynów i sodu (

Rola lekarza internisty

Zadaniem lekarza internisty jest wysunięcie podejrzenia KZN, jeżeli pacjent ma białkomocz lub/i krwinkomocz albo krwiomocz, i ustalenie, czy przebiega ono jako choroba przewlekła, [...]

Do góry