Geriatria

Dysfagia u osób w podeszłym wieku

dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica

Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Bożena Wiskirska-Woźnica

Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego

im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań,

e-mail: bwoznica@ump.edu.pl

  • Pierwsze niepokojące objawy zaburzeń połykania u osób w podeszłym wieku
  • Przedstawienie podstawowych ćwiczeń kompensacyjnych i konieczności utrzymywania odpowiedniej pozycji podczas spożywania posiłków
  • Omówienie postępowania dietetycznego, które należy zlecić osobom starszym

Dane demograficzne zgodne z raportem „An Aging World: 2015” przewidują, że odsetek osób starszych >65 r.ż. wzrośnie do 2050 r. do prawie 1,6 mld osób, tj. będzie stanowił 16% światowej populacji. Obecnie jest to prawie o połowę mniej, bo 8,5% (617 mln). W szczególności gwałtownie starzeje się społeczeństwo europejskie. Dane Eurostatu z 2016 r. mówią, że w 1960 r. osoby starsze stanowiły 10% ludności Europy, a w 2017 r. 20% (w Polsce odpowiednio 6% i 17%). Natomiast za 35 lat liczba osób starszych w Unii Europejskiej wzrośnie do 30%, tj.135 mln osób osiągnie wiek ≥65 lat. Najnowsze dane Eurostatu (2018) podają, że w 2018 r. prawie jedna piąta (19%) populacji Unii Europejskiej miała ≥65 lat, natomiast odsetek osób w wieku ≥80 lat do 2100 r. prawdopodobnie wzrośnie ponaddwukrotnie i osiągnie 14,6% całej populacji. 30 lat temu nasz kontynent nazwano podstarzałą Europą, dzisiaj uważa się, że Europa jest starcem świata, a Polacy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw w Europie. Wydłużenie czasu życia to niewątpliwie duże osiągnięcie cywilizacyjne, ale jednocześnie konieczność sprostania wielu wyzwaniom, które wiążą się z zapewnieniem osobom starszym dobrej opieki, również medycznej, w szczególności długoterminowej.

Proces starzenia się jest nieodwracalny i zachodzi u wszystkich, niemniej nie przebiega jednakowo i nie wszyscy w taki sam sposób odczuwają dolegliwości związane z wiekiem. W procesie starzenia obserwuje się indywidualne różnice. Proces ten dotyczy wszystkich narządów, ale pod wpływem czynników zewnętrznych, trybu życia i chorób współistniejących nie starzeją się one tak samo i w jednakowym tempie. W procesie starzenia się pewna liczba funkcji życiowych pozostaje niezmieniona, część jednak się pogarsza. Należy też pamiętać, że pojawiają się pewne mechanizmy kompensacyjne, choć nie zawsze wystarczające i dlatego wymagające wzmocnienia w postaci zabiegów rehabilitacyjno-leczniczych.

Patogeneza

Połykanie jest naturalną czynnością, która stanowi dość złożoną funkcję struktur mięśniowych górnego odcinka przewodu pokarmowego wykonywaną pod kontrolą ośrodkowego układu nerwowego. Ten przebieg zjawisk aktu połykania odbywający się w odpowiedniej kolejności jest zwykle dzielony na dwie fazy – ustno-gardłową i przełykową.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Epidemiologia

Możliwość występowania zaburzeń połykania u osób starszych należy brać pod uwagę już w przypadku pacjentów >65 r.ż., chociaż początkowo stanowią oni tylko ok. [...]

Objawy kliniczne

Klinicznie dysfagię, podobnie jak sam akt połykania, dzieli się na:

Badanie pacjenta z dysfagią

W wywiadzie chorego z zaburzeniami połykania bardzo istotna jest ocena zgłaszanych dolegliwości, które mogą sugerować lokalizację miejsca uszkodzenia. Zarzucanie pokarmów do nosogardła może [...]

Postępowanie

Wczesne zdiagnozowanie zaburzeń połykania zawsze ma na celu wdrożenie metod ułatwiających ten akt i zapobieganie powikłaniom, takim jak: aspiracyjne zapalenie płuc, niedożywienie [...]

Podsumowanie

Proces starzenia się organizmu jest nieodwracalny, niemniej u każdego zachodzi inaczej. Wśród funkcji życiowych ulegających pogorszeniu znajduje się również połykanie. Jest to [...]

Do góry