Choroby zakaźne

Pasożyty przewodu pokarmowego ludzi

dr n. med. Jolanta Popielska

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Jolanta Popielska

Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego WUM

ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa

e-mail: jolanta.popielska@wum.edu.pl

tel. 22 335 52 50

  • Ustalanie rozpoznania na podstawie wywiadu, badania przedmiotowego
  • i wyników właściwie dobranych badań
  • Charakterystyczne i mniej specyficzne objawy zarażenia pasożytami
  • Metody zapobiegania i leczenia konkretnych parazytoz oraz ocena skuteczności przeprowadzonej terapii

Zarażenia pasożytnicze u ludzi stanowią istotny problem społeczny. Aktualnie wiele osób najczęściej niezwiązanych z medycyną, ale niestety także część lekarzy uważa, że zarażenia pasożytnicze są bardzo rozpowszechnione w Polsce nie tylko wśród dzieci, lecz także wśród dorosłych. Nieznajomość cykli rozwojowych pasożytów, dróg zarażenia oraz objawów, jakie ze sobą niosą, często sprawia, że pod hasłem „pasożyty” rozumiemy różne patogeny, które mogą wywołać chorobę. Zazwyczaj nie rozróżnia się ich między sobą i wrzuca wszystkie objawy oraz zajęcie różnych narządów do wspólnego worka, jakim są choroby pasożytnicze.

Pasożyt to organizm, który żyje w organizmie żywiciela lub na nim oraz zdobywa/otrzymuje pokarm od niego lub jego kosztem; mówiąc prościej: organizm żyjący kosztem innego żywego organizmu. Bardzo ważny z punktu widzenia klinicysty jest podział pasożytów w zależności od miejsca, które zajmują w ciele człowieka. Możemy zatem wyróżnić pasożyty przewodu pokarmowego, pasożyty tkankowe oraz takie, które zajmują skórę człowieka. Znajomość miejsca bytowania pasożyta jest istotna także w kontekście rozmów z pacjentami, którzy często mylą pojęcia i nie potrafią rozgraniczyć chorób, co dodatkowo nasila panującą fobię.

W internecie na pięknie przygotowanych, kolorowych i wyglądających profesjonalnie stronach możemy przeczytać całkowicie nieprawdziwe informacje. Co więcej, sposób ich prezentacji i stosowane słownictwo nasilają strach przed „niszczycielskimi cichymi zabójcami”. Otwierają się też liczne „kliniki”, w których proponowane są niekonwencjonalne badania mające na celu określenie stopnia zarobaczenia naszych organizmów. Przy okazji w takim miejscu można się zaopatrzyć w kosztowne leki, które „skutecznie” wyleczą nas z chorób. Nierzadko informuje się pacjenta, że zarażenia pasożytnicze są na tyle częste, iż należy się regularnie odrobaczać.

Jesteśmy także zapraszani na liczne spotkania informacyjno-edukacyjne, w czasie których proponowane są np. darmowe badania oceniające stopień zarobaczenia. Na takim spotkaniu możemy się dowiedzieć, które nasze narządy są chore, i przy okazji nabyć aparaturę (często kosztującą kilka tysięcy złotych) mającą za zadanie wyleczyć z rozpoznanych właśnie dolegliwości.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Najczęstsze parazytozy i częstość ich występowania

Najczęstsze parazytozy przewodu pokarmowego występujące w klimacie umiarkowanym (w tym w Polsce) to:

Objawy występujące w parazytozach przewodu pokarmowego

W większości przypadków (poza owsicą) dominującymi objawami są bóle brzucha i nieprawidłowe stolce. Bóle brzucha mogą występować w różnych okolicznościach, zazwyczaj są niecharakterystyczne, często [...]

Diagnostyka

Najczęstszą i zarazem najlepszą metodą stosowaną w diagnostyce parazytoz przewodu pokarmowego (chociaż nie we wszystkich chorobach) jest badanie parazytologiczne kału pozwalające na wykrycie [...]

Leczenie

Leczenie rodzimych chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego najczęściej nie stanowi większego problemu ani pod względem dostępności leków (poza lekami działającymi na tasiemce), [...]

Ocena skuteczności leczenia

Skuteczność leczenia przeciwpasożytniczego można ocenić różnymi metodami w zależności od rodzaju parazytozy. Oczywiste i wspólne jest ustąpienie objawów po leczeniu oraz niewykrycie jaj, [...]

Zapobieganie

Zapobieganie większości chorób pasożytniczych przewodu pokarmowego polega na:

Podsumowanie

Rozpoznanie choroby pasożytniczej przewodu pokarmowego należy ustalić na podstawie: obciążającego wywiadu, odchyleń w badaniu przedmiotowym i wiarygodnych wyników badań dodatkowych. W przypadku niespecyficznych objawów [...]

Do góry