Rehabilitacja

Rehabilitacja pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego

dr hab. n. med. Katarzyna Hojan

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Katarzyna Hojan

Wielkopolskie Centrum Onkologii

ul. Garbary 15, 61-866 Poznań

e-mail: khojan@op.pl

  • Omówienie wskazań do endoprotezoplastyki stawu biodrowego i wyboru protezy
  • Metody i możliwości usprawniania pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego z uwzględnieniem sposobu operacji i oceny funkcjonalnej chorego
  • Dokładne przedstawienie etapów rehabilitacji pacjentów – od okresu przedoperacyjnego do tzw. rehabilitacji późnej


Endoprotezoplastyka jest jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów ortopedycznych. Rehabilitacja poprawia stan funkcjonalny, parametry biomechaniczne i ruch oraz stanowi istotne uzupełnienie dla leczenia ortopedycznego, którego celem jest poprawa jakości życia. Postępowanie rehabilitacyjne przebiega w sposób etapowy, tj. rozpoczyna się prerehabilitacją, po której następuje wczesna rehabilitacja pooperacyjna, a następnie rehabilitacja po zabiegu w okresie późniejszym oraz rehabilitacja przewlekła. Sposób usprawniania określa się na podstawie oceny funkcjonalnej pacjenta, metody wykonania zabiegu i rodzaju zastosowanej endoprotezy. Celem rehabilitacji jest uzyskanie jak najbardziej efektywnego i poprawnego chodu oraz zapewnienie pacjentowi niezależności funkcjonalnej.

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego, zwana również alloplastyką stawu biodrowego, to operacja, która polega na całkowitej wymianie naturalnego, uszkodzonego stawu biodrowego na jego protezę, aby przywrócić jak najlepszą sprawność funkcjonalną pacjenta. Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest obecnie jednym z najczęściej wykonywanych zabiegów ortopedycznych w Polsce. Wskazania do zabiegu wynikają z szeregu schorzeń, a dostępność tego świadczenia medycznego jest coraz lepsza. Najczęstszym wskazaniem jest choroba zwyrodnieniowa, która może mieć charakter wrodzony, samoistny lub wtórny, spowodowany przez urazy i inne schorzenia. Dobór endoprotezy jest uwarunkowany wieloczynnikowo, a jej umocowanie zależy od stanu klinicznego pacjenta. Powodzenie endoprotezoplastyki zależy przede wszystkim od doświadczenia zespołu lekarskiego wykonującego zabieg operacyjny, a następnie od prowadzonej rehabilitacji.

Wskazania do endoprotezoplastyki

Podstawowym wskazaniem do endoprotezoplastyki jest znaczące ograniczenie sprawności w samodzielnym poruszaniu się wynikające w głównej mierze z bólu i przykurczy okolicy stawu biodrowego, co ogranicza wykonywanie pracy zawodowej oraz wymaga stałeg...

Wybór endoprotezy stawu

Rodzaj zastosowanej endoprotezy stawu biodrowego u danego pacjenta wynika przede wszystkim ze stanu klinicznego tego stawu, wieku pacjenta i stanu kośćca. Staw biodrowy jest doskonale przystosowany do obciążeń zarówno statycznych, jak i dynamic...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania do endoprotezoplastyki

Podstawowym wskazaniem do endoprotezoplastyki jest znaczące ograniczenie sprawności w samodzielnym poruszaniu się wynikające w głównej mierze z bólu i przykurczy okolicy stawu biodrowego, co ogranicza [...]

Technika operacyjna

Współcześnie w leczeniu ortopedycznym dużą wagę przykłada się do minimalizacji traumatyzacji tkanek miękkich, w tym głównie mięśni, ścięgien i więzadeł. Dostępy operacyjne stosowane w endoprotezoplastyce [...]

Okresy rehabilitacji pacjentów po implantacji endoprotezy stawu biodrowego

Rehabilitacja u pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego powinna przebiegać w kilku etapach, do których należą:

Podsumowanie

Rehabilitacja pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego stanowi niezbędne uzupełnienie leczenia ortopedyczno-chirurgicznego w celu uzyskania możliwie najlepszej sprawności i niezależności funkcjonalnej pacjenta. Dostępność takiego [...]

Do góry