Choroby naczyniowe

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – etiopatogeneza, diagnostyka, leczenie

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka1

1Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej, Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs we Wrocławiu

lek. Dominika Pupka2

2Szpital im. Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy

lek. Julita Sikora3

3Centrum Medyczne Lux Med we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej,

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs

ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław

e-mail: apupka@me.com

 • Czynniki ryzyka i główne objawy żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej
 • Zasady diagnostyki i leczenia zakrzepicy żylnej głębokiej
 • Postępowanie w przypadku wystąpienia powikłania w postaci zatorowości płucnej


Zakrzepica żył głębokich i związana z nią zatorowość płucna stanowią poważny problem zdrowotny oraz społeczno-ekonomiczny na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej (USA) stwierdza się 160 przypadków zakrzepicy żył głębokich na 100 000 mieszkańców (200 000-600 000/rok) oraz 70-100 przypadków zatoru tętnic płucnych na 100 000. Zakrzepica żył głębokich jako pierwotna przyczyna zgonu występuje u 100 000 osób w ciągu roku, a jako przyczyna towarzysząca – u kolejnych 100 000 w ciągu roku. Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa (ŻChZZ) w USA stanowi czwartą przyczynę zgonu i trzecią wśród zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych1-4. W Polsce rocznie na ŻChZZ choruje około 100 000 osób, w ponad połowie przypadków zachorowanie przebiega bezobjawowo. Do najistotniejszych czynników ryzyka zakrzepicy żył głębokich należą:

 • rozległe zabiegi chirurgiczne
 • urazy kończyn z unieruchomieniem
 • długotrwałe unieruchomienie (szpital!)
 • choroba nowotworowa (rak jajnika, trzustki, płuc)
 • wiek >40 lat
 • otyłość
 • żylaki kończyn dolnych
 • ciąża i połóg
 • steroidoterapia
 • chemioterapia
 • trombofilia wrodzona i nabyta
 • stosowanie antykoncepcji
 • hormonalna terapia zastępcza
 • zespół nerczycowy
 • nadpłytkowość samoistna
 • czerwienica
 • nocna napadowa hemoglobinuria
 • niewydolność serca i oddechowa
 • sepsa.

Wśród podstawowych objawów zakrzepicy żył głębokich kończyn należy wymienić:

 • ból spoczynkowy
 • ból rozpierający
 • bolesność uciskową z chromaniem
 • obrzęk
 • zwiększone ucieplenie, zaczerwienienie lub zasinienie skóry (phlegmasia cerulea) albo jej bladość (phlegmasia alba)
 • nadmierne wypełnienie żył powierzchownych
 • sinicę kończyn w pozycji stojącej
 • objawy: Homansa, Louvela i Lowenberga.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka zakrzepicy żylnej

Badanie ultrasonograficzne doppler duplex z kolorowym obrazowaniem przepływu w ciągu ostatnich lat stało się podstawową metodą diagnostyczną zarówno w programach badawczych, jak i w codziennej praktyce [...]

Leczenie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

Bez potwierdzenia w badaniu obrazowym zakrzepicy żył głębokich choroba zawsze stanowi tylko podejrzenie. Wskazana jest konsultacja specjalistyczna chirurga naczyniowego (przynajmniej USG i oznaczenie [...]

Do góry