Wytyczne w praktyce

Postępowanie z tętniakami aorty brzusznej – najnowsze rekomendacje

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej, Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs we Wrocławiu

Polski Związek Triathlonu

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Artur Pupka

Centrum Leczenia Chorób Naczyń i Medycyny Sportowej,

Specjalistyczna Przychodnia Rehabilitacyjna Resurs

ul. Wita Stwosza 16, 50-950 Wrocław

e-mail: apupka@me.com

  • Patofizjologia tętniaków aorty brzusznej z uwzględnieniem czynników infekcyjnych i genetycznych
  • Omówienie badań obrazowych stosowanych w diagnostyce tętniaków aorty brzusznej (USG, TK, MR, arteriografia)
  • Przedstawienie postępowania w zależności od wielkości tętniaka (obserwacja, zabieg pilny, planowany)

Termin „aneurysma” pochodzi od greckiego słowa oznaczającego poszerzenie. Tętniaki prawdziwe – bo o takich mowa – to miejscowe poszerzenie wszystkich warstw ściany naczynia o ponad 50% wymiaru zdrowego naczynia powyżej tego miejsca, powstałe w związku z procesem patologicznym1. Tętniak aorty brzusznej może być rozumiany dosłownie jako tętniak położony podprzeponowo, jednak w praktyce klinicznej termin ten jest zarezerwowany tylko dla tętniaków zlokalizowanych poniżej odejścia tętnic nerkowych albo rozpoczynających się tuż nad nimi. Przyjmuje się, że w przypadku aorty brzusznej prawidłowy wymiar naczynia mieści się w zakresie 15-25 mm i zależy od płci, wieku i masy ciała. Tętniaki w tym odcinku osiągają wymiary od 3 do ok. 15 cm. W ciągu ostatnich 20 lat liczba tętniaków aorty brzusznej wzrosła. Jest to związane ze starzeniem się populacji oraz zwiększeniem wykrywalności tętniaków dzięki rozpowszechnieniu różnych metod diagnostycznych. Choroba ta dotyczy przede wszystkim mężczyzn (3-9%; dla porównania: 1-2% kobiet). Częściowo wynika to z większego odsetka palaczy w tej grupie. Palenie jest udowodnionym czynnikiem ryzyka rozwoju miażdżycy, która czterokrotnie zwiększa ryzyko powstania tętniaka. Częstotliwość występowania tętniaków rośnie wraz z wiekiem. Tętniaki aorty brzusznej są przyczyną 1-3% zgonów w krajach rozwiniętych wśród osób pomiędzy 65 a 85 r.ż. Zdecydowana większość tych tętniaków pozostaje bezobjawowa, aż do momentu pęknięcia. Tętniaki wykryte przypadkowo (np. podczas badań jamy brzusznej w związku z innymi chorobami) są zwykle niewielkich rozmiarów i nie wymagają natychmiastowego leczenia chirurgicznego. Mogą jednak powiększać się w późniejszym czasie, zwiększając ryzyko pęknięcia. Tętniaki bardzo rzadko występują u dzieci2. Znane są pojedyncze doniesienia o występowaniu wrodzonych tętniaków aorty brzusznej współistniejących z innymi wadami wrodzonymi u żywych noworodków3.

Tętniak aorty jest patologią mogącą spowodować nagłą śmierć w wyniku pęknięcia lub rozwarstwienia. Leczenie przeprowadza się chirurgicznie metodą otwartą albo wewnątrznaczyniową.

Anatomia

W jamie brzusznej aorta biegnie w przestrzeni zaotrzewnowej z przodu i na lewo od kręgosłupa, przylegając tylną ścianą do więzadła podłużnego przedniego. Aorta brzuszna zaczyna się w miejscu przejścia przez rozwór w przeponie na wysokości...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Patofizjologia

Znanych jest wiele czynników powodujących osłabienie ściany aorty. Mimo to nie udało się jednoznacznie określić, które z nich odpowiadają za powstawanie tętniaków. [...]

Diagnostyka

Jak wspomniano wcześniej, zdecydowaną większość tętniaków wykrywa się przypadkowo podczas badania pacjenta z innego powodu10. Rekomendowaną metodą diagnostyczną jest badanie ultrasonograficzne jamy [...]

Wskazania do leczenia operacyjnego

Tętniak aorty brzusznej, bezobjawowy, o średnicy >55 mm stanowi wskazanie do operacji. Według najnowszych rekomendacji chorzy z tętniakiem o takiej średnicy powinni trafić do [...]

Postępowanie w przypadku tętniaków małych

W ściśle określonych przypadkach możliwe jest postępowanie zachowawcze. Dotyczy ono tylko tętniaków małych

Leczenie zabiegowe

Operację przeprowadza się w znieczuleniu ogólnym z dostępu pośrodkowego. Niekiedy potrzebny jest także dostęp do tętnic udowych. Wykonuje się wtedy dodatkowo cięcia w pachwinach. [...]

Podsumowanie

Tętniaki aorty brzusznej rozwijają się, gdy ściana aorty powoduje wybrzuszenie i tworzenie się balonowego rozszerzenia. Mówimy o nich, gdy aorta brzuszna osiąga średnicę [...]

Do góry