Medycyna po Dyplomie Nr 07-08 (lipiec) / 2020

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

07-08/2020
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Diabetologia
Kardiologia
Artykuł sponsorowany
Gastroenterologia
Urologia
Geriatria
Ortopedia i traumatologia
Reumatologia
Okulistyka
Przypadek kliniczny
Dermatologia
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Prawo dla lekarza