Diabetologia

Prewencja pierwotna i wczesne rozpoznanie cukrzycy

dr hab. n. med. Edyta Sutkowska

Katedra i Zakład Rehabilitacji, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Edyta Sutkowska

Katedra i Zakład Rehabilitacji,

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich

ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław

e-mail: edytasutkowska@yahoo.com

  • Wpływ wychowania i kształtowania zachowań prozdrowotnych na prewencję cukrzycy (edukacja w szkole i placówkach ochrony zdrowia, rola mediów, oddziaływanie rodziny, opieka nad pacjentkami w okresie prekoncepcyjnym)
  • Omówienie wyników badań oceniających korzyści ze stosowania różnych interwencji w zakresie redukcji ryzyka cukrzycy
  • Wskazanie działań skierowanych na poszukiwanie metod umożliwiających zapobieganie rozwojowi cukrzycy typu 1 

Prewencja pierwotna oznacza działania podejmowane, zanim wystąpi choroba. W zaburzeniach gospodarki cukrowej, w których zasadniczym problemem jest insulinooporność, większość czynników ryzyka można modyfikować, co zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy, a ponadto zwykle przynosi dodatkowe korzyści pacjentowi, np. w zakresie układu sercowo-naczyniowego. W przypadku cukrzycy o charakterze zaburzeń autoimmunologicznych metody prewencji pierwotnej pozostają w sferze badań klinicznych, co wynika nie tylko z ich niesatysfakcjonującej skuteczności, lecz także działań niepożądanych. Zakrojone na szeroką skalę badania kliniczne dają jednak i w tej chorobie nadzieję na wczesne interwencje w grupie pacjentów wysokiego ryzyka lub tych, u których choroba rozpoczęła się niedawno.

Typy cukrzycy

Rozróżniamy 4 typy cukrzycy:

  • cukrzycę typu 1 (DMt1 – diabetes mellitus type 1), dawniej zwaną insulinozależną
  • cukrzycę typu 2 (DMt2 – diabetes mellitus type 2), dawniej zwaną insulinoniezależną
  • cukrzycę o znanej etiologii
  • cukrzycę ciążową (GDM – gestational diabetes mellitus)1.

Cukrzyca typu 1 i 2 oraz w większości cukrzyca o znanej etiologii to choroby przewlekłe, co oznacza konieczność ich leczenia oraz zapobieganie powikłaniom, które może spowodować ta choroba, przez całe życie pacjenta. Cukrzyca ciążowa jest w zasadzie stanem przejściowym, który niezwykle rzadko przedłuża się i po porodzie pozostaje najczęściej jako cukrzyca typu 2. Zaburzenie to stanowi jednak istotne ostrzeżenie dla matki, że ryzyko wystąpienia w przyszłości trwałych zaburzeń gospodarki glukozowej jest u niej zwiększone.

Czynniki zwiększające ryzyko rozwoju cukrzycy

Według szacunków International Diabetes Federation (IDF) na świecie żyją 463 miliony osób z cukrzycą, przy czym absolutnie dominuje cukrzyca typu 2. Dla choroby tej zidentyfikowano udział wielu czynników ryzyka, niezmiennie jednak uważa się, że na...

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych na różnych etapach życia

Takie działania nazywane są prewencją pierwotną. Ta prewencja może mieć różny wymiar – w przypadku osoby otyłej ze stanem przedcukrzycowym zalecenie aktywności fizycznej i stosowanie zmodyfikowanej diety będzie stanowiło prewencję pierwotną cukrzy...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Kształtowanie zachowań prozdrowotnych na różnych etapach życia

Takie działania nazywane są prewencją pierwotną. Ta prewencja może mieć różny wymiar – w przypadku osoby otyłej ze stanem przedcukrzycowym zalecenie aktywności [...]

Dowody na skuteczność zmiany stylu życia w prewencji cukrzycy

Istnieją przytłaczające dowody z badań prowadzonych w różnych populacjach, że zmiany stylu życia mogą pomóc w zapobieganiu rozwojowi cukrzycy typu 2 u osób z grupy wysokiego [...]

Rekomendacje International Diabetes Federation

Jakie są wobec tego rekomendacje IDF odnoszące się do profilaktyki i prewencji cukrzycy typu 2? Zawarto je w 9 kluczowych zaleceniach (https://www.idf.org/aboutdiabetes/prevention.html):

Cukrzyca ciążowa

Cukrzyca ciążowa w znamiennej liczbie przypadków jest następstwem mechanizmu insulinooporności generowanego przez hormony łożyskowe u predysponowanych do tego kobiet. Wspomniana predyspozycja, podobnie jak [...]

Cukrzyca typu 1

Największym wyzwaniem jest opracowanie działań prewencyjnych dla cukrzycy typu 1. Wystąpienie objawów hiperglikemii stanowi niejako zwieńczenie procesu autoagresji przeciwko wyspom trzustki; [...]

Do góry