Dermatologia

Choroby skóry rozpoznawane częściej w okresie wakacji

lek. Kamila Tokarska

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • Charakterystyka zmian skórnych najczęściej zgłaszanych przez pacjentów w okresie wakacyjnym (zespół larwy skórnej wędrującej, odczyn po pokąsaniu przez pluskwy, odczyn fototoksyczny, kiła wczesna)
  • Metody terapii rozpoznanych chorób skóry (leczenie miejscowe i ogólnoustrojowe)

Opis przypadku

Pacjent w wieku 20 lat zgłosił się do poradni dermatologicznej z powodu zmian zlokalizowanych w obrębie skóry pleców (ryc. 1). W badaniu przedmiotowym stwierdzono obecność linijnych, poskręcanych kanalików o długości do 6 cm. Zmianom towarzyszył miejscowy stan zapalny, obrzęk i rumień. Pacjent skarżył się na silny świąd. W miejscach największego nasilenia wykwitów obserwowano pojedyncze pęcherzyki i drobne nadżerki. W wywiadzie chory podawał pobyt w Tajlandii, gdzie opalał się, leżąc bezpośrednio na piasku, bez ręcznika. Pierwsze objawy pod postacią swędzących grudek zauważył już przed przylotem do Polski. Zmiany stopniowo szerzyły się, a świąd narastał. Dotychczas pacjent stosował leki przeciwhistaminowe, bez zadowalającego efektu. Ogólnie był zdrowy, nie przyjmował leków w stałych zleceniach. W badaniach laboratoryjnych stwierdzono nieznacznie podwyższone stężenie białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein) oraz eozynofilię. Na podstawie obrazu klinicznego oraz wywiadu epidemiologicznego rozpoznano zespół larwy skórnej wędrującej, włączono leczenie doustne albendazolem w dawce 200 mg 2 ×/24 h przez 2 dni. Ponadto z uwagi na silny świąd zastosowano miejscowo krioterapię, uzyskując poprawę kliniczną. Po kilku dniach świąd ustąpił, a zmiany wchłonęły się w trakcie 2 tygodni.

Zespół larwy skórnej wędrującej

Zespół larwy skórnej wędrującej (larva migrans cutanea) jest odzwierzęcą parazytozą wywoływaną przez larwy tęgoryjca, najczęściej gatunku Ancylostoma braziliense. Larwy wylęgają się z jaj wydalanych z kałem zakażonych psów i kotów. Człowiek zaraża...

Odczyn po pokąsaniu przez pluskwy

Odczyny po pokąsaniu przez stawonogi stanowią częsty problem kliniczny zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych. W okresie letnim najczęściej obserwuje się odczyny po pokąsaniu przez pluskwy (ryc. 4), pajęczaki oraz owady błonkoskrzydłe. Pluskwa jes...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Odczyn fototoksyczny

Ekspozycja na promieniowanie słoneczne w połączeniu z narażeniem na substancje wykazujące działanie fototoksyczne lub fotoalergiczne może być powodem rozwoju zmian skórnych. Charakterystyczną cechą [...]

Kiła wczesna, objaw pierwotny

Kiła jest układową chorobą bakteryjną, wywoływaną przez krętka bladego (Treponema pallidum). Do zakażenia najczęściej dochodzi w trakcie kontaktu seksualnego (zarówno hetero-, jak [...]

Do góry