Przypadek kliniczny

Zespół żółtych paznokci

dr n. med. Sławomir Tubek1

1Specjalistyczna Praktyka Lekarska „OpusM” Sławomir Tubek, Strzelce Opolskie

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Sobieszczańska2

2Katedra i Klinika Geriatrii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Adres do korespondencji:

dr n. med. Sławomir Tubek

Specjalistyczna Praktyka Lekarska „OpusM”

ul. Krakowska 36/3, 47-100 Strzelce Opolskie

e-mail: slawomir.tubek@hipokrates.org

  • Przedstawienie typowych objawów zespołu żółtych paznokci, tzw. triady Emersona
  • Koncepcje dotyczące etiopatogenezy zaburzenia
  • Metody leczenia obejmujące dożylne podawanie immunoglobulin, stosowanie antybiotyków w małej dawce, analogów somatostatyny czy glikokortykosteroidów

Zespół żółtych paznokci (YNS – yellow nail syndrome) według klasyfikacji międzynarodowej ICD-10 jest zaliczany do chorób przydatków skóry (L60.5), mimo że typowa triada zespołu to: 1. zmiany troficzne paznokci, 2. obrzęk przedgoleniowy, 3. zmiany w zakresie układu oddechowego – od zmian w zatokach przynosowych do nacieków opłucnej i rozstrzeni oskrzeli prowadzących do niewydolności oddechowej1,2,3.

Ten ostatni element triady tak naprawdę stanowi najistotniejszy klinicznie problem, może bowiem prowadzić do inwalidztwa oddechowego i przedwczesnego zgonu. Zatem aby przydać temu zespołowi odpowiedniej powagi klinicznej, elementy triady powinny być wymieniane w innej kolejności niż dotychczasowo w piśmiennictwie, czyli:

  1. zmiany w układzie oddechowym – od zmian w zatokach przynosowych do nacieków opłucnej i rozstrzeni oskrzeli prowadzących do niewydolności oddechowej
  2. zmiany troficzne paznokci
  3. obrzęk przedgoleniowy.

Zespół żółtych paznokci jest zaliczany do grupy chorób rzadkich (OMIM 153300, ORPHA662), w związku z czym przy jego omawianiu trudno mówić o medycynie opartej na faktach (EBM – evidence-based medicine). Choć YNS może stanowić poważny problem zdrowotny, nie ma wypracowanych schematów leczenia. Od czasu opisania zespołu, czyli od 1964 r., w literaturze światowej przedstawiono ponad 400 przypadków, co przekłada się na zapadalność mniejszą niż 1/1 mln/rok3.

Etiologia zespołu nie jest jednoznacznie określona. Obserwacje kliniczne wskazują, że YNS jest wynikiem dysfunkcji układu immunologicznego. Może występować samodzielnie, być elementem schorzenia autoimmunologicznego lub zespołu paranowotworowego.

Opis przypadku 1

50-letni chory z rozpoznanym zespołem żółtych paznokci (ryc. 1A-B), leczonym dotychczas bez efektów, został przyjęty na oddział chorób wewnętrznych w celu podjęcia próby terapii wlewami dożylnymi immunoglobulin. W wywiadzie: wieloletnie palenie tytoniu, potwierdzone w testach uczulenie na chrom, nikiel, kobalt, podejrzenie uczulenia na tytan. Pacjent od wielu lat był diagnozowany i leczony z powodu zapalenia zatok obocznych nosa, ponadto od 2 lat utrzymywał się u niego obustronny obrzęk podudzi, a od 4 lat żółte zabarwienie paznokci zarówno dłoni, jak i stóp. Ze względu na stwierdzone przewlekłe zapalenia zatok mężczyzna przeszedł zabieg mukozektomii endoskopowej, po którym ustąpiły dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych, ale nie uzyskano poprawy w zakresie zmian chorobowych paznokci. W związku ze zmianami w obrębie płytki paznokciowej chory dotychczas przyjmował leki przeciwgrzybicze bez widocznej poprawy. Próby eliminacji alergenów również nie wpływały na zmiany paznokciowe.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

Przyjmuje się, że zespół żółtych paznokci po raz pierwszy został opisany w 1964 r. przez Petera D. Sammana i Williama F. White’a. Niemniej [...]

Do góry