Geriatria

Astma u osób w podeszłym wieku

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Kuziemski

Katedra Pneumonologii i Alergologii, Klinika Pneumonologii, Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. prof. nadzw. Krzysztof Kuziemski

Katedra Pneumonologii i Alergologii, Klinika Pneumonologii,

Wydział Lekarski, Gdański Uniwersytet Medyczny

ORCID iD

https://orcid.org/0000-0002-3205-3647

ul. Dębinki 7, 80-210 Gdańsk

e-mail: k.kuziemski@gumed.edu.pl, tel. +48 (58) 349 16 25

  • Charakterystyka astmy występującej u osób w starszym wieku
  • Istotna rola diagnostyki różnicowej astmy ze względu na podobieństwo objawów występujących w chorobach współistniejących, częstych w tej grupie wiekowej
  • Metody leczenia astmy u pacjentów >65 r.ż. na podstawie wytycznych GINA 2020

Zgodnie z definicją Global Initiative for Asthma (GINA) astma to heterogenna choroba, zwykle związana z przewlekłym zapaleniem dróg oddechowych, charakteryzująca się zespołem objawów ze strony układu oddechowego, takich jak: świsty, duszności, ucisk w klatce piersiowej i kaszel, zmieniających się w czasie, o różnym nasileniu, którym towarzyszy zmienna obturacja dróg oddechowych. Ograniczenie przepływu powietrza przez drogi oddechowe jest spowodowane przez skurcz mięśni gładkich i obrzęk błony śluzowej oskrzeli, tworzenie czopów śluzowych, a z biegiem czasu także przez przebudowę ściany oskrzeli (remodeling)1. Zazwyczaj rozwój astmy rozpoczyna się w wieku dziecięcym (astma o wczesnym początku), jednak może również wystąpić w wieku starszym, tj. u osób >65 r.ż. (astma o późnym początku). Według dostępnych danych astma występuje z podobną częstością w każdej grupie wiekowej. W badaniach obserwacyjnych wykazano, że odsetek nowych rozpoznań astmy oraz jej charakterystycznych objawów, tj. duszności, świszczącego oddechu, nadmiernej produkcji wydzieliny w drogach oddechowych, w różnych grupach wiekowych jest podobny (ryc. 1 i 2)2

Astma niezależnie od wieku może być dobrze kontrolowana, ale nie można jej wyleczyć. U osób starszych odmienny przebieg astmy może wynikać z objawów starzenia się układu oddechowego i nakładania się innych schorzeń, w szczególności sercowo-naczyniowych, a u osób palących tytoń ze współistnienia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP)3.

Zmiany fizjologii układu oddechowego u osób starszych

Testy oceniające funkcję płuc

Wraz z wiekiem dochodzi do niekorzystnych zmian w obrębie układu kostno-stawowego klatki piersiowej. Zmiany dotyczą również osłabienia mięśni oddechowych oraz zaburzeń funkcji płuc. Do najważniejszych należy zaliczyć:

  • zwiększenie wymiaru przednio-tylnego klatki piersiowej
  • wapnienie części chrzęstnych żeber, pogłębienie fizjologicznej kifozy piersiowej
  • rozwój osteoporozy, co skutkuje możliwością złamania żeber (np. kaszlowe złamania żeber)
  • osłabienie kurczliwości przepony oraz siły mięśni międzyżebrowych.

Starzenie się układu oddechowego wraz z obniżeniem ruchomości klatki piersiowej oraz osłabieniem siły mięśni oddechowych prowadzi do ujawnienia się zaburzeń wentylacyjnych w badaniach czynnościowych układu oddechowego. Stopniowo zmniejsza się elas...

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie astmy u osób starszych

Prawidłowo prowadzona terapia astmy pozwala w większości przypadków na osiągnięcie pełnej kontroli jej objawów. Celem skutecznego leczenia jest:

Podsumowanie

Astma jest jednym z najczęstszych schorzeń układu oddechowego, które może się ujawnić również u osób w wieku starszym. Zgodnie z wytycznymi GINA 2020 kryteria rozpoznania, [...]

Do góry