Reumatologia

Odbudowa i hamowanie degradacji chrząstki stawowej w ChZS

lek. Ewa Malczuk

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Witold Tłustochowicz

Klinika Chorób Wewnętrznych i Reumatologii,

Wojskowy Instytut Medyczny

ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa

  • Czynniki predysponujące do rozwoju choroby zwyrodnieniowej stawów
  • Postępowanie niefarmakologiczne, leczenie farmakologiczne (przeciwbólowe, przeciwzapalne i spowalniające przebieg choroby) oraz chirurgiczne
  • Stanowiska towarzystw naukowych (ACR, ESCEO, EULAR, NICE) odnoszące się do poszczególnych form terapii

Chrząstka stawowa zbudowana jest głównie z wody (65-80% składu), chondrocytów, sieci włókien kolagenowych (szczególnie kolagen typu II), proteoglikanów oraz składników mineralnych. Nie posiada unerwienia, naczyń krwionośnych ani limfatycznych, zatem jej odżywianie odbywa się głównie poprzez dyfuzję od strony jamy stawu (z płynu stawowego), a przepływ płynu stawowego jest determinowany przez ruch i obciążenie. Destrukcja chrząstki stawowej (chondromalacja określana jako patologiczne scieńczenie chrząstki z jej fragmentacją) obejmuje wszystkie stawy, ale najczęściej dotyczy stawów kolanowych, biodrowych i drobnych rąk. Prowadzi ona do erozji chrząstki, pojawienia się szczelin, włóknienia oraz zwyrodnienia. W większości przypadków do chondromalacji dochodzi w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów (ChZS) i po urazach. W porównaniu z poprzednimi dekadami obserwowany jest wzrost zachorowań na ChZS ze względu na coraz większy odsetek osób otyłych i starzenie się społeczeństwa. Stanowi to niezmiernie istotny problem, gdyż zmiany zwyrodnieniowe są główną przyczyną przewlekłego bólu, niepełnosprawności oraz generują duże koszty leczenia.

Choroba zwyrodnieniowa wielostawowa jako główna przyczyna chondromalacji

Uważa się, że ChZS jest wynikiem działania czynników mechanicznych i biologicznych, które skutkują destabilizacją procesów degradacji oraz odbudowy chrząstki stawowej i podchrzęstnej warstwy kości. Zmiany chorobowe obejmują wszystkie tkanki stawu i prowadzą do rozmiękania, włóknienia, owrzodzeń i ubytku chrząstki stawowej oraz stwardnienia i zagęszczenia podchrzęstnej tkanki kostnej, a także do powstawania osteofitów i torbielek podchrzęstnych1. Główne objawy kliniczne ChZS to:

  • ból w czasie ruchu
  • sztywność poranna stawów trwająca <30 min
  • ograniczenie zakresu ruchomości stawów
  • wyczuwalne trzeszczenia podczas ruchu
  • tkliwość oraz zniekształcenie i poszerzenie obrysów stawów.

Zgodnie z zaleceniami European League Against Rheu­matism (EULAR) rozpoznanie ChZS powinno się opierać na badaniu przedmiotowym i podmiotowym2. Badanie obrazowe jest zalecane jedynie przy objawach nietypowych w celu potwierdzenia i/lub ustalenia r...

Czynnikami predysponującymi do ChZS są między innymi:

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Leczenie

Najnowsze rekomendacje leczenia ChZS zostały przedstawione przez National Institute for Health and Care Excellance (NICE) i zaprezentowane na rycinie 14 oraz bardziej [...]

Podsumowanie

Choroba zwyrodnieniowa stawów jest ogromnym problemem, z którym borykają się na co dzień pacjenci. Ważne jest holistyczne podejście do chorego oraz kompleksowe [...]

Do góry