Dermatologia

Przebarwienia i odbarwienia skóry budzące niepokój pacjentów

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • Przebarwienia mogą być spowodowane ekspozycją na promieniowanie słoneczne, towarzyszyć niektórym chorobom ogólnoustrojowym albo być skutkiem stosowania leków
  • Znamię Suttona występuje zazwyczaj u osób <20 r.ż. i wymaga obserwacji; w przypadkach wątpliwych konieczne jest jego usunięcie i badanie histopatologiczne

Opis przypadku

Do poradni dermatologicznej zgłosiła się 40-letnia kobieta, ogólnie zdrowa, z powodu przebarwień zlokalizowanych na kolanach. W wywiadzie podała, że zmiany pojawiły się kilkanaście dni po pielgrzymce religijnej w nasłonecznionym regionie Europy. W jej trakcie przez kilka godzin poruszała się na kolanach, co spowodowało powstanie nadżerek, które następnie uległy infekcji (żółte strupy). Po kilku dniach stosowania miejscowych preparatów odkażających pacjentka zauważyła pojawienie się szarawych plam, które w kolejnych dniach ciemniały (ryc. 1). Pacjentka zaniepokoiła się bardzo i obawiała, że zmiany będą miały trwały charakter.

Przebarwienia pozapalne

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Znamię Suttona

Znamię Suttona (halo nevus) należy do zmian barwnikowych wieku dziecięcego, stąd też większość przypadków obserwowana jest w grupie osób przed 20 r.ż. [...]

Do góry