Temat numeru

Choroba wieńcowa u kobiet

lek. Marcin Dobrowolski1

1Kardiologie/Innere Medizin I, Helios Klinikum, Szlezwik

prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski2

2Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej, Narodowy Instytut Kardiologii, Warszawa

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Rafał Dąbrowski

Klinika Choroby Wieńcowej i Rehabilitacji Kardiologicznej,

Narodowy Instytut Kardiologii

ul. Alpejska 42, 04-628 Warszawa

e-mail: rdabrowski@ikard.pl

  • Wskazanie cech charakterystycznych choroby wieńcowej występującej u kobiet
  • Omówienie procesu diagnostycznego w przypadku podejrzenia choroby wieńcowej (badania nieinwazyjne i inwazyjne) i sposobów leczenia
  • Występowanie choroby wieńcowej u młodych kobiet oraz u ciężarnych

Temat wpływu płci na obraz patofizjologiczny i kliniczny choroby wieńcowej (CAD – coronary artery disease) jest od lat dyskutowany i tak pozostanie. Z powodu niższej liczebności kobiet w badaniach klinicznych (<30%) istnieją luki w dowodach, ponieważ nie przeprowadzano badań z randomizacją oceniających różnice w zakresie płci. Biorąc pod uwagę różnice w obrazie klinicznym i praktyce medycznej, u kobiet wskazuje się m.in. na: większą wrażliwość na szkodliwe działanie czynników ryzyka (np. palenie tytoniu, cukrzyca) i łatwiejsze narażenie na dysfunkcję komórek śródbłonka, mniejszą średnicę tętnic wieńcowych, nietypowe objawy (błędy w rozpoznaniu różnicowym), rzadsze kierowanie na konsultacje kardiologiczne, nietypowe reakcje na leki i interwencyjne metody terapii oraz rzadsze stosowanie optymalnego leczenia (postępowanie mniej agresywne) w porównaniu z mężczyznami.

Zagadnienia epidemiologiczne

Choroby sercowo-naczyniowe (CVD – cardiovascular diseases) wciąż pozostają główną przyczyną zgonów wśród kobiet i mężczyzn: w Europie to 55% zgonów kobiet (16% – nowotwory) i 43% mężczyzn. Z powodu CVD każdego roku umiera ponad 4 mln osób, co stanowi 45% wszystkich zgonów. Śmiertelność z powodu CVD jest wyższa u kobiet (2,2 mln) niż mężczyzn (1,8 mln)1,2. Według danych Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) z 2011 r. śmiertelność w krajach europejskich z powodu zawałów serca u kobiet wynosiła od 50/100 000 (Francja) do 524/100 000 (Rosja). W Polsce według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w 2019 r. odnotowano 78 600 zawałów, z czego 36% u kobiet. W latach 2014-19 liczba pacjentów z zawałem serca wzrosła o 8%. Ostre zespoły wieńcowe (ACS – acute coronary syndromes) występują trzy do czterech razy częściej u mężczyzn niż u kobiet w wieku <60 lat, ale po 75 r.ż. kobiety stanowią większość pacjentów. Wraz z oczekiwanym wzrostem średniego czasu trwania życia zachorowalność na chorobę wieńcową, także u kobiet, będzie się zwiększać.

Główne czynniki ryzyka choroby wieńcowej u kobiet

Tradycyjne czynniki ryzyka CAD są tak samo groźne w perspektywie wystąpienia choroby u kobiet i mężczyzn. Wskazuje się, że kobiety zaczynają chorować średnio 7-10 lat później, a zawał serca występuje u nich 20 lat później niż u mężczyzn. Po menopauzie te proporcje ulegają wyrównaniu3,4.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wybrane aspekty diagnostyczne CAD u kobiet: ocena wstępna

Bóle w klatce piersiowej o lokalizacji zamostkowej, o dławiącym lub piekącym charakterze, spowodowane wysiłkiem fizycznym lub nagłym stresem, o różnym nasileniu, ustępujące po zaprzestaniu wysiłku [...]

Badania diagnostyczne

Nieinwazyjne testy diagnostyczne mają u kobiet niższą czułość i specyficzność niż u mężczyzn, także z powodu specyfiki anatomicznej (u kobiet częściej występuje jednonaczyniowa choroba wieńcowa), rzadziej [...]

Diagnostyka inwazyjna

Wykonanie koronarografii należy rozważyć w przypadku dużego prawdopodobieństwa klinicznego CAD, typowych objawów podmiotowych (dławica piersiowa przy wysiłku fizycznym o małym nasileniu) i oceny klinicznej, [...]

Leczenie zabiegowe choroby wieńcowej

U kobiet do zawału serca dochodzi w wieku o 10-20 lat wyższym niż u mężczyzn i występuje u nich więcej czynników ryzyka – częściej nadciśnienie tętnicze, cukrzyca [...]

Leczenie operacyjne

W większości wcześniejszych badań u kobiet poddanych zabiegom pomostowania aortalno-wieńcowego (CABG – coronary artery bypass grafting) stwierdzano wyższą śmiertelność okołooperacyjną, wyższe ryzyko udaru [...]

Sytuacje szczególne

Istotnym czynnikiem ryzyka CAD w tej grupie jest też zespół policystycznych jajników i jego konsekwencje metaboliczne. Jak wynika z cyklu badań przeprowadzonych na podstawie [...]

Podsumowanie

Wciąż ważne jest nagłaśnianie i pokazywanie problemu istotnej zachorowalności kobiet na CAD. Powoduje to wzrost świadomości ryzyka rozwoju tej choroby u kobiet oraz [...]

Do góry