Dermatologia

Zmiany skórne zlokalizowane w obrębie małżowiny usznej

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Katedra i Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

prof. zw. dr hab. n. med. Anna Woźniacka

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

pl. Hallera 1, budynek nr 6, 90-647 Łódź

  • Znaczenie badania histopatologicznego w rozpoznaniu nawracającego zapalenia chrząstek
  • Zmiany skórne w obrębie małżowin usznych mogące mieć związek z rozwojem nowotworu
  • Toczeń rumieniowaty ogniskowy – najczęściej występująca postać skórna tocznia

Opis przypadku

Do kliniki dermatologii i wenerologii zgłosiła się 55-letnia kobieta z powodu utrzymujących się przewlekle dolegliwości bólowych obu małżowin usznych. W badaniu przedmiotowym stwierdzono ich symetryczny obrzęk i zaczerwienienie (ryc. 1). Stan zapalny dotyczył niemal całej małżowiny z pominięciem płatków usznych. Wykwity pojawiły się nagle, towarzyszyła im podwyższona ciepłota ciała, uczucie ogólnego rozbicia i dolegliwości bólowe stawów.

W wywiadzie pacjentka podawała przewlekłe limfocytowe zapalenie tarczycy oraz nawracające zapalenie spojówek i nadtwardówki, które było leczone na oddziale okulistycznym. W badaniu laryngologicznym stwierdzono obustronny niedosłuch odbiorczy. W badaniach laboratoryjnych wykazano podwyższone wartości odczynu Biernackiego (OB) i stężenia białka C-reaktywnego (CRP – C-reactive protein), nie stwierdzono zmian patologicznych w obrębie klatki piersiowej w tomografii komputerowej. W pobranym do badania histopatologicznego głębokim wycinku z zajętej okolicy był obecny naciek zapalny złożony z limfocytów, plazmocytów i makrofagów, prowadzący do destrukcji tkanki chrzęstnej.

 

Do chorób, które mogą się lokalizować w okolicy małżowin usznych, należą:

  • nawracające zapalenie chrząstek
  • róg skórny
  • łuszczyca
  • toczeń rumieniowaty ogniskowy.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Nawracające zapalenie chrząstek

Nawracające zapalenie chrząstek (relapsing polychondritis) jest rzadką chorobą, która dotyczy głównie części chrzęstnej uszu. Ostry stan zapalny i postępujące niszczenie tkanki chrzęstnej [...]

Róg skórny

Róg skórny (cornu cutaneum) stanowi szczególną postać rogowacenia starczego i podobnie jak ono jest uznawany za stan przedrakowy. Jest zrogowaciałym wykwitem związanym [...]

Łuszczyca

Łuszczyca (psoriasis) jest często spotykaną, genetycznie uwarunkowaną, przewlekłą chorobą zapalną, ale nie infekcyjną, cechującą się wzmożoną proliferacją komórek naskórka. Najczęściej ma [...]

Toczeń rumieniowaty

Toczeń rumieniowaty (lupus erythematosus) jest chorobą mogącą dotyczyć wyłącznie skóry lub skóry i narządów wewnętrznych. Do najczęstszych postaci skórnych o przewlekłym przebiegu należy [...]

Do góry