Neuroortopedia

Zastosowanie mezoterapii w zespole bólowym kręgosłupa

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. Eleonory Reicher w Warszawie

Adres do korespondencji:

dr n. med. Kamil Koszela

Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii,

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji

ul. Spartańska 1, 02-637 Warszawa

  • Częstość występowania zespołu dysfunkcyjno-bólowego kręgosłupa stawia to schorzenie wśród chorób cywilizacyjnych
  • Mezoterapia polega na cyklicznym podawaniu podskórnym preparatów lub leków w małych, ale skutecznych dawkach w konkretne miejsca zmienione patologicznie
  • W zależności od rozpoznania dobierana jest odpowiednia technika zabiegu

W ostatnich latach częstotliwość diagnozowania oraz leczenia zespołu bólowego kręgosłupa znacząco się zwiększyła. Obecnie zespół dysfunkcyjno-bólowy kręgosłupa staje się chorobą cywilizacyjną, tak jak cukrzyca czy nadciśnienie tętnicze. Problem ten dotyka coraz większej części społeczeństwa i jest związany m.in. ze zmniejszoną aktywnością ruchową. Ponadto tryb życia, a konkretnie mało fizjologiczna pozycja ciała – tj. niedbała i zbyt często przyjmowana pozycja siedząca – znacząco obciąża część lędźwiowo-krzyżową. Nieprawidłowe ustawienie monitora komputera czy nieumiejętne korzystanie z telefonu komórkowego przyczyniają się do występowania przeciążeń w odcinku szyjnym i górnej części odcinka piersiowego, w związku z czym pacjenci często zgłaszają ból między łopatkami1.

W terapii zespołu bólowego kręgosłupa stosujemy szeroko rozumianą farmakoterapię, w tym leki przeciwbólowe, przeciwzapalne czy miorelaksujące. Wykorzystuje się też fizjoterapię: fizykoterapię oraz kinezyterapię, czyli terapię ruchem. Niewielka część pacjentów jest kwalifikowana do leczenia operacyjnego. Natomiast warto wspomnieć o małoinwazyjnej, bezpiecznej, a zarazem skutecznej metodzie terapeutycznej, jaką jest tzw. mezoterapia kręgosłupa, zwana inaczej mikroiniekcjami podskórnymi (subcutaneous microinjections)2.

Czym jest mezoterapia kręgosłupa?

Mezoterapia to miejscowy zabieg polegający na wykonaniu mikroiniekcji i dostarczeniu do skóry właściwej, tkanki podskórnej substancji leczniczych, regenerujących lub odżywczych, zgodnie z postulatami Pistora: „mało, rzadko, w dobrze dobrane miejsca”. Istotą mezoterapii jest podanie preparatów czy leków w małych, ale skutecznych dawkach w konkretne miejsca zmienione patologicznie; zabiegi odbywają się cyklicznie2,3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania do mezoterapii kręgosłupa

W przypadku wystąpienia zespołu bólowego kręgosłupa po badaniu podmiotowym i przedmiotowym oraz analizie badań obrazowych lekarz kwalifikuje chorego do odpowiedniej terapii. Istotą leczenia [...]

Ból o charakterze mięśniowo-powięziowym

Ból o charakterze mięśniowo-powięziowym charakteryzuje się miejscowym i rzutowanym bólem odczuwanym jako tępy i głęboki oraz obecnością mięśniowo-powięziowych punktów spustowych. Obserwuje się obecność napiętego [...]

Leki i preparaty stosowane w mezoterapii kręgosłupa

W mezoterapii kręgosłupa stosuje się preparaty lub leki, które można zastosować drogą iniekcyjną. Do najczęściej wykorzystywanych należą m.in.:

Mechanizm mezoterapii

Leczenie bólu kręgosłupa z zastosowaniem mezoterapii polega najprawdopodobniej na uruchomieniu dwóch mechanizmów – lokalnej stymulacji poprzez ukłucie igły oraz miejscowego działania podawanego [...]

Technika mezoterapii kręgosłupa

Technika mezoterapii polega na wykonaniu wielu mikroiniekcji na głębokość do 13 mm igłą o średnicy 0,3 mm, 30G (ryc. 1), po wcześniejszym [...]

Mezoterapia jako forma diagnostyki

Zastosowanie mezoterapii poza terapeutycznym aspektem może mieć charakter diagnostyczny. W trakcie terapii standardowo obserwuje się redukcję dolegliwości bólowych oraz poprawę ruchomości w obrębie [...]

Bezpieczeństwo mezoterapii

Mezoterapia kręgosłupa należy do bezpiecznych, małoinwazyjnych terapii leczenia bólu ostrego oraz przewlekłego. Do najczęstszych działań niepożądanych związanych z zabiegiem należą:

Podsumowanie

Zespół bólowy kręgosłupa jest powszechnym zjawiskiem w społeczeństwie. Powodowany jest różnymi zmianami patologicznymi w obrębie jednostki ruchowej kręgosłupa. Mezoterapia stanowi bezpieczną terapię, obarczoną [...]

Do góry