Medycyna po Dyplomie Nr 05 (maj) / 2021

670
PUNKTÓW EDUKACYJNYCH
Dofinansowanie zakupu prenumeraty
Dofinansowanie zakupu prenumeraty dla członków Śląskiej i Łódzkiej izby lekarskiej. Szczegóły: Śląska Izba Lekarska>
Łódzka Izba Lekarska>

Spis treści

05/2021
Słowo wstępne
Temat numeru
Wytyczne w praktyce
Reumatologia
Endokrynologia
Neuroortopedia
Geriatria
Artykuł sponsorowany
Urologia
Gastroenterologia
Farmakoterapia
Przypadek kliniczny
Codziennie zdajesz egzamin z medycyny
Prawo dla lekarza