Temat numeru

Nadmierne pocenie – jak pomóc pacjentowi?

lek. Julia Nowowiejska

dr hab. n. med. Anna Baran

prof. dr hab. n. med. Iwona Flisiak

Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

lek. Julia Nowowiejska

Klinika Dermatologii i Wenerologii,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. Żurawia 14, 15-540 Białystok

e-mail: julia.nowowiejska@umb.edu.pl

  • Nadpotliwość pierwotna wynika głównie z czynników emocjonalnych i dotyczy okolic dołów pachowych, dłoni i podeszew
  • Nadpotliwość wtórna jest następstwem innych pierwotnych zaburzeń; w przypadku jej występowania konieczne jest ustalenie i leczenie przyczyny zasadniczej
  • W terapii nadpotliwości stosowane są zarówno preparaty miejscowe, jak i doustne oraz metody zabiegowe, w tym leczenie chirurgiczne

Mechanizm wydzielania potu

Pot jest przezroczystą, hipotoniczną wydzieliną, której główny składnik stanowi woda. Ponadto zawiera m.in.: chlorek sodu, białka, tłuszcze, węglowodany, mocznik i kwas mlekowy1,2. U ludzi występuje ponad 4 mln gruczołów potowych, przy czym wyróżnia się ich dwa rodzaje: ekrynowe i apokrynowe. Gruczoły typu ekrynowego zdecydowanie przeważają, gdyż znajdują się na całym ciele i stanowią 90% wszystkich gruczołów potowych. Ich podstawową funkcją jest udział w procesie termoregulacji3. Odgrywają również istotną rolę w utrzymaniu homeostazy bariery naskórkowej oraz nieswoistej odpowiedzi immunologicznej w związku z produkcją peptydów przeciwbakteryjnych1. Gruczoły apokrynowe są zdecydowanie mniej liczne i znajdują się jedynie w szczególnych okolicach, takich jak: doły pachowe, wzgórek łonowy czy zewnętrzny przewód słuchowy3. Ich funkcja ujawnia się dopiero po okresie dojrzewania, a unerwione są adrenergicznie4.

Wydzielanie potu jest bezpośrednio regulowane przez układ nerwowy, zarówno autonomiczny, jak i somatyczny, oraz hormony. Nie bez znaczenia pozostaje wpływ czynników środowiskowych, czyli temperatury oraz emocji3. Acetylocholina i noradrenalina są dwoma głównymi neuroprzekaźnikami zaangażowanymi w regulację wydzielania potu. Pierwszy z nich wywiera wpływ jedynie na gruczoły ekrynowe, a więc odgrywa rolę tylko w termoregulacji. Drugi z nich oddziałuje na oba rodzaje gruczołów potowych i ma związek z wydzielaniem potu zależnym od czynników emocjonalnych3.

Nadpotliwość – epidemiologia, przyczyny i skutki

Nadpotliwość to zjawisko wzmożonego wydzielania potu, nieadekwatnie do procesu termoregulacji; może mieć charakter zarówno pierwotny, jak i wtórny oraz postać lokalną i uogólnioną3. Nadpotliwość pierwotna, znacznie częstsza (90%), jest związana przede wszystkim z wpływem czynników emocjonalnych i dotyczy zwłaszcza okolic dołów pachowych, dłoni oraz podeszew3,5. Najprawdopodobniej czynniki psychologiczne indukują nadmierną aktywność współczulnego układu nerwowego, co w efekcie skutkuje wzmożonym wydzielaniem potu3. Z kolei nadpotliwość wtórna jest konsekwencją innych pierwotnych zaburzeń, m.in. zaburzeń na tle hormonalnym, nerwowym, infekcyjnym, nowotworów czy stosowanych leków (tab. 1). Ten typ nadpotliwości powstaje w wyniku zwiększonego wydzielania neuroprzekaźników lub rozwoju obwodowych neuropatii, przede wszystkim autonomicznych3.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Diagnostyka

Podstawowym zadaniem diagnostycznym jest ocena, czy pacjent rzeczywiście cierpi na nadpotliwość. W tym celu należy zebrać szczegółowy wywiad i przeprowadzić próbę Minora (jodowo-skrobiową), [...]

Leczenie

W celu doboru odpowiedniej terapii należy przede wszystkim określić rodzaj nadpotliwości (pierwotna/wtórna). W przypadku nadpotliwości wtórnej konieczne jest ustalenie i leczenie przyczyny zasadniczej. Gdy [...]

Nadpotliwość u dzieci

Rzadziej poruszanym zagadnieniem jest nadpotliwość w populacji dziecięcej. Nieliczne dostępne badania donoszą jednak, że problem ten wywiera bardzo duży wpływ na życie [...]

Podsumowanie

Nadpotliwość jest częstym zaburzeniem, które dotyczy zarówno osób dorosłych, jak i dzieci płci żeńskiej i męskiej. Problem nadpotliwości nie może być bagatelizowany ze [...]

Do góry