Przypadek kliniczny

Młody pacjent z wybroczynami na skórze i krwiomoczem

lek. Anna Malinowska-Karpiel1

lek. Jan W. Pęksa2

1Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii i Pododdziałem Geriatrii,

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brzesku

2Oddział Kliniczny Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Adres do korespondencji:

lek. Anna Malinowska-Karpiel

Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Kardiologii

i Pododdziałem Geriatrii, SP ZOZ w Brzesku

ul. Tadeusza Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

e-mail: an.karpiel@gmail.com

  • Małopłytkowość immunologiczna najczęstszą przyczyną występującej nagle izolowanej trombocytopenii
  • Podłoże zaburzenia i postępowanie diagnostyczne umożliwiające ustalenie właściwego rozpoznania
  • Glikokortykosteroidoterapia w pierwszym rzucie leczenia oraz kolejne linie terapii w razie nieskuteczności wcześniejszych metod

Opis przypadku

Mężczyzna, 26 lat, nieleczący się dotychczas przewlekle, zgłosił się na szpitalny oddział ratunkowy szpitala powiatowego w marcu 2020 r. z powodu wysypki na skórze całego ciała i na błonach śluzowych. Występowały u niego także krwawienie z dziąseł i nosa oraz krwiomocz. Objawy pojawiły się po raz pierwszy w dniu poprzedzającym przyjęcie do szpitala. Pacjent podawał przebycie łagodnej infekcji przeziębieniowej mniej więcej tydzień wcześniej, a przed trzema miesiącami był leczony z powodu zapalenia oskrzeli. Chory negował przyjmowanie jakichkolwiek leków na stałe, spożywanie alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. Podawał palenie papierosów (ok. 10 sztuk dziennie od kilku lat). Negował przebycie zabiegów operacyjnych w przeszłości oraz występowanie istotnych obciążeń chorobowych w rodzinie.

W badaniu przedmiotowym przy przyjęciu stwierdzono, że pacjent był w stanie ogólnym dość dobrym, wydolny krążeniowo i oddechowo. Ciśnienie tętnicze wynosiło 130/80 mmHg. Rytm serca był miarowy, ok. 90/min. Tony serca były czyste, a nad polami płucnymi stwierdzono obustronnie symetryczny prawidłowy szmer pęcherzykowy. Brzuch był miękki, niebolesny, z prawidłową perystaltyką. Obwodowe węzły chłonne nie były powiększone. Na skórze całego ciała stwierdzono wysypkę krwotoczną, która nie bledła pod wpływem ucisku. Ponadto na błonach śluzowych jamy ustnej zwracały uwagę liczne wybroczyny oraz sączenie krwi z dziąseł.

W wykonanych badaniach laboratoryjnych stwierdzono poziom płytek krwi wynoszący 3000/µl. Nie występowały odchylenia w zakresie pozostałych elementów morfotycznych. Podstawowe parametry układu krzepnięcia, parametry wątrobowe i nerkowe, stężenie hormonu tyreotropowego (TSH – thyroid stimulating hormone) oraz wskaźniki stanu zapalnego pozostawały w granicach normy (tab. 1). U chorego wykluczono zakażenia wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV – hepatitis B virus), typu C (HCV – hepatitis C virus) oraz ludzkim wirusem niedoboru odporności (HIV – human immunodeficiency virus). Stwierdzono obecność przeciwciał anty-EBV (Epstein-Barr virus) w klasie IgM oraz IgG, a także przeciwciał anty-CMV (cytomegalovirus) w obu tych klasach. Nie wykryto przeciwciał przeciwjądrowych (tab. 2). Wykonano radiogram klatki piersiowej w projekcji tylno-przedniej i bocznej, nie stwierdzając nieprawidłowości. W badaniu ultrasonograficznym jamy brzusznej poza powiększoną śledzioną (135 mm × 45 mm) nie uwidoczniono innych patologii.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Omówienie

U pacjenta, którego przypadek opisano, występowała małopłytkowość immunologiczna wtórna do przebytej infekcji wirusowej. Małopłytkowość immunologiczna (ITP – immune thrombocytopenia) to nabyta choroba [...]

Podsumowanie

Małopłytkowość immunologiczna jest najczęstszą przyczyną występującej nagle izolowanej trombocytopenii. W 80% przypadków ma ona charakter idiopatyczny. W celu wykluczenia przyczyn wtórnych, odpowiadających za [...]

Do góry