Artykuł sponsorowany

Aktualne zasady postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori na podstawie światowych konsensusów: Maastricht V/Florencja 2016 oraz Tajpej 2020

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Adres do korespondencji:

prof. dr hab. n. med. Andrzej Dąbrowski

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych,

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 Białystok

Krótki rys historyczny i epidemiologia

Wrzody żołądka po raz pierwszy opisał francuski lekarz i anatomopatolog Jean Cruveilhier w 1835 r. Następnie, przez około 150 lat lekarze z różnym powodzeniem zmagali się z chorobą wrzodową. Ogromny przełom w jej leczeniu nastąpił w 1982 r., kiedy to dwaj Australijczycy, gastroenterolog Barry Marshall i anatomopatolog Robin Warren, wyhodowali po raz pierwszy Helicobacter pylori i wskazali, że bakteria ta wywołuje owrzodzenia żołądka. W dowód uznania dla wielkiego znaczenia tego odkrycia dla medycyny obaj otrzymali w 2005 r. Nagrodę Nobla.

U ludzi zakażenie H. pylori jest nadal najczęstszym zakażeniem bakteryjnym na świecie. Według danych sprzed kilkunastu lat w Polsce odsetek osób dorosłych zakażonych H. pylori wynosi ponad 80%. Dane z ostatnich lat sugerują, że w populacjach młodszych Polaków odsetek zakażeń jest niższy i wynosi ok. 36% u osób w wieku 46-51 lat i ok. 24% u młodzieży w wieku 13-17 lat1,2.

U większości osób zakażonych H. pylori objawy nie występują. Ocenia się, że tylko u niecałych 20% zakażonych rozwijają się określone choroby wywołane przez ten drobnoustrój.

Wskazania do diagnostyki i leczenia zakażenia H. pylori

Po kilku dekadach intensywnych badań nasza wiedza na temat znaczenia zakażenia H. pylori jest bardzo rozległa, aczkolwiek nadal niekompletna. Ta wiedza jest okresowo systematyzowana w postaci konsensusu z Maastricht będącego dziełem zespołu ekspertów z całego świata. Najnowszy dokument z tego cyklu – konsensus Maastricht V/Florencja – został opublikowany w 2016 r.3 W pierwszych zdaniach tego raportu autorzy stwierdzają: „Zapalenie błony śluzowej żołądka wywołane zakażeniem H. pylori jest chorobą zakaźną – niezależnie od tego, czy towarzyszą mu objawy lub powikłania”.

Konsekwencją takiego stanowiska są najnowsze postulaty światowego konsensusu z Tajpej poświęconego zasadom postępowania w przypadku zakażenia H. pylori4. W celu zmniejszenia ryzyka zachorowania na raka żołądka postuluje się, aby stosować terapię eradykacyjną u wszystkich osób zakażonych H. pylori. Jak dotąd w większości krajów nie zdecydowano się na masowe badania przesiewowe i eradykację. Zaleca się podejście zindywidualizowane – najpierw ocenę ryzyka istnienia/wystąpienia choroby, a potem decyzję o testowaniu. Masowe badania przesiewowe i eradykacja (najlepiej przed rozwinięciem się zanikowego zapalenia błony śluzowej żołądka i metaplazji jelitowej) powinny być rozważane w populacjach z podwyższonym ryzykiem raka żołądka. Taka strategia, stosowana aktualnie w niektórych regionach Azji, jest najskuteczniejsza u młodych dorosłych, gdyż przerywa ścieżkę patogenetyczną do raka i zmniejsza ryzyko zakażenia potomstwa.

Pełna wersja artykułu omawia następujące zagadnienia:

Wskazania do diagnostyki i leczenia zakażenia H. pylori

Po kilku dekadach intensywnych badań nasza wiedza na temat znaczenia zakażenia H. pylori jest bardzo rozległa, aczkolwiek nadal niekompletna. Ta wiedza [...]

Metody diagnostyki zakażenia H. pylori

Praktycznie metody diagnostyki zakażenia H. pylori dzielimy na nieinwazyjne oraz inwazyjne – wymagające gastroskopii z pobraniem wycinka błony śluzowej. Tabela 2 przedstawia [...]

Leczenie zakażenia H. pylori

Jeszcze w latach 80. ubiegłego stulecia w leczeniu zakażenia H. pylori stosowano terapie jednym lub dwoma antybiotykami, uzyskując odsetek eradykacji na poziomie 25-50%. [...]

Jak długo stosować PPI?

W niepowikłanych owrzodzeniach dwunastnicy po przeprowadzeniu leczenia eradykacyjnego H. pylori nie zaleca się przedłużania terapii z PPI hamującej wydzielanie kwasu. W owrzodzeniach żołądka i powikłanych [...]

Monitorowanie pacjentów po leczeniu zakażenia H. pylori

Testy: oddechowy z mocznikiem lub wykonywany w laboratorium, walidowany na antygeny H. pylori w kale z użyciem przeciwciał monoklonalnych, są zalecane jako nieinwazyjne metody do [...]

Często zadawane pytania

Zakażenie H. pylori jest uznawane za główny czynnik etiologiczny raka żołądka. Konsensus Maastricht V/Florencja 2016 nie zaleca jednak w jednoznaczny sposób poszukiwania [...]

Do góry